Aspecte legate de aplicarea impozitului pe veniturile microintreprinderilor sau pe profit

19 Ianuarie 2015, Comunicat Anaf
Incepand cu data de 1 ianuarie 2015, orice persoana juridica romana aplica, in mod obligatoriu, sistemul de impunere pe veniturile microintreprinderilor, daca indeplineste, cumulativ, urmatoarele conditii, la data de 31 decembrie 2014:
  • a) realizeaza venituri, altele decat cele prevazute la art. 112^2 alin. (6);
  • a^1) realizeaza venituri, altele decat cele din consultanta si management, in proportie de peste 80% din veniturile totale;
  • c) a realizat venituri care nu au depasi echivalentul in lei a 65.000 euro;
  • d) capitalul social al acesteia este detinut de persoane, altele decat statul si autoritatile locale;
  • e) nu se afla in dizolvare cu lichidare, inregistrata in registrul comertului sau la instantele judecatoresti, potrivit legii.

Nota:

Cursul de schimb utilizat pentru determinarea echivalentului in lei al sumei de 65.000 euro este cursul de schimb de la 31 decembrie 2014, respectiv 1 euro = 4,4821 lei.

Nu intra sub incidenta impozitului pe veniturile microintreprinderilor persoanele juridice romane care:

  • a) desfasoara activitati in domeniul bancar;
  • b) desfasoara activitati in domeniile asigurarilor si reasigurarilor, al pietei de capital, cu exceptia persoanelor juridice care desfasoara activitati de intermediere in aceste domenii;
  • c) desfasoara activitati in domeniul jocurilor de noroc.

Persoanele juridice platitoare de impozit pe profit care la sfarsitul anului 2014 indeplinesc conditiile pentru a fi microintreprindere, incepand cu data de 1 ianuarie 2015 vor aplica in mod obligatoriu sistemul de impunere pe veniturile microintreprinderilor.

Persoanele juridice platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor care la sfarsitul anului 2014 nu mai indeplinesc una dintre conditiile prevazute pentru a fi microintreprindere, incepand cu data de 1 ianuarie 2015 vor deveni platitoare de impozit pe profit.

Modificarea sistemului de impunere se face prin completarea si depunerea la organul fiscal competent a formularului 010 "Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica".

Termen: pana la data de 31 ianuarie 2015.

Potrivit dispozitiilor art. 68 din OG 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare si cele ale art. 181 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, cand ultima zi a unui termen cade intr-o zi nelucratoare, termenul se prelungeste pana in prima zi lucratoare care urmeaza.
Articol original: ANAF

Autor: ANAF | Sursa: ANAF

comments powered by Disqus
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf