Comunicat ANAF

27
Ian 2016

In atentia platitorilor de impozit pe profit referitor la modificarile aduse impozitului pe profit prin Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, care intra in vigoare incepand cu data de 1 ianuarie 2016

Prin Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, care intră in vigoare incepând cu data de 1 ianuarie 2016. au fost aduse modificări in ceea ce priveşte impozitul pe profit, după cum urmează:
  • In categoria contribuabililor obligaţi la plata impozitului pe profit sunt încadrate şi pesoanele juridice străine care au locui de exercitare a a conducerii efective in România.

  • S-au revizuit categoriile de contribuabili care nu intră sub incidenţa impozitării în sensul impozitului pe profit (in Legea nr. 571/2003 erau menţionate la scutiri). In această categorie sunt încadrate şi entităţile transparente fiscal cu personalitate juridică.

27
Ian 2016

In atentia contribuabililor referitor la obligatiile persoanelor care obtin venituri din drepturi de proprietate intelectuala in anul 2016

Baza de calcul: venitul brut.

Cota este de 10% asupra bazei de calcul.

Plata se face până la data de 25 a lunii următoare celei în care a fost plătit venitul prin reţinere la sursă de către plătitorul de venit.

Se poate opta pentru stabilirea impozitului pe venit ca impozit final, în scris, în momentul încheierii fiecărui raport juridic.

26
Ian 2016

In atentia contribuabililor referitor la obligatiile fiscale ale contribuabililor care desfasoara activitati Independente in anul 2016

Contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente sunt obligaţi să efectueze în cursul anului plăţi anticipate cu titlu de impozit, stabilie de organul fiscal.

Baza de calcul pentru plăţi anticipate este venitul anual estimat prin Declaraţie privind venitul estimat/norma de venit - Formularul 220 sau venitul net din Declaraţia privind venitul realizat - Formularul 200.

Plata se efectuează trimestrial, în 4 rate egale, până la data de 25 a ultimei luni din fiecare trimestru (25 martie, 25 iunie, 25 septembrie, 25 decembrie).

Cota de impozit este de 16% şi se aplică la baza de calcul.

26
Ian 2016

In atentia contribuabililor persoane fizice care realizeaza venituri din activitati independente - referitor la formularul 600

Prin Ordinul preşedintelui ANAF nr. 3655/2015, publicat în Monitorul Oficial nr. 938/18.12.2015, a fost aprobat modelul şi conţinutul formularului 600 „Declaraţie privind îndeplinirea condiţiilor de încadrare în categoria persoanelor asigurate obligatoriu în sistemul public de pensii”, formular care se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2016.

25
Ian 2016

In atentia persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA referitor la corectarea erorilor materiale din deconturile de TVA

Prin Ordinul preşedintelui ANAF nr. 3604/2015 au fost aprobate instrucţiunile de corectare a erorilor materiale din deconturile de taxă pe valoarea adăugată.

Deconturile de taxă pe valoarea adăugată depuse de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adăugată pot fi corectate din punctul de vedere al erorilor materiale de către organul fiscal competent:

  • la iniţiativa acestuia;

  • la solicitarea persoanei impozabile.

Organul fiscal competent este organul fiscal în evidenţa căruia persoana impozabilă este înregistrată în scopuri de TVA.

19
Ian 2015

Aspecte legate de aplicarea impozitului pe veniturile microintreprinderilor sau pe profit

Incepand cu data de 1 ianuarie 2015, orice persoana juridica romana aplica, in mod obligatoriu, sistemul de impunere pe veniturile microintreprinderilor, daca indeplineste, cumulativ, urmatoarele conditii, la data de 31 decembrie 2014:

a) realizeaza venituri, altele decat cele prevazute la art. 112^2 alin. (6);

a^1) realizeaza venituri, altele decat cele din consultanta si management, in proportie de peste 80% din veniturile totale;

c) a realizat venituri care nu au depasi echivalentul in lei a 65.000 euro;

d) capitalul social al acesteia este detinut de persoane, altele decat statul si autoritatile locale;

e) nu se afla in dizolvare cu lichidare, inregistrata in registrul comertului sau la instantele judecatoresti, potrivit legii.

9
Dec 2014

Tratamentul TVA aplicabil cupoanelor de fidelitate - raspuns oficial ANAF (24.09.2013)

Care este tratamentul TVA aplicabil cupoanelor de fidelitate acordate clienţilor, pe baza carora aceştia pot beneficia de o reducere de preţ echivalenta cu valoarea cuponului la achiziţionarea produselor comercializate intr-o reţea de magazine?

3
Iun 2014

Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu, urmare a declararii inactivitatii temporare la Oficiul Registrului Comertului

Fincont.NET, Comunicat Anaf
Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu, urmare a declararii inactivitatii temporare la Oficiul Registrului Comertului

Printr-un documentar postat pe site, ANAF prezinta procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu, urmare a declarării inactivităţii temporare la Oficiul Registrului Comerţului, astfel:

Generalităţi

Societăţile comerciale care îşi înregistrează inactivitatea temporară la Oficiul Registrului Comerţului (ORC), pot opta pentru regimul de declarare derogatoriu. Regimul de declarare derogatoriu se solicită de contribuabili, prin depunerea unei cereri la organul fiscal în a cărei evidenţă fiscală aceştia sunt înregistraţi ca plătitori de impozite, taxe şi contribuţii.
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf