Corespondenta articolelor privind TVA din Codul Fiscal 2015-2016

17 Iunie 2016, Codul Fiscal

 

TITLUL VII - Taxa pe valoarea adăugată

CAPITOLUL I – Definiții

TITLUL VI Taxa pe valoarea adăugată

CAP. 1Definiţii

 

ART. 265 - Definiția taxei pe valoarea adăugată

 

ART. 125 Definiţia taxei pe valoarea adăugată

ART. 266 - Semnificația unor termeni și expresii

ART. 125^1 Semnificaţia unor termeni şi expresii

ART. 267 - Aplicare teritorială

ART. 125^2 Aplicare teritorială

CAPITOLUL II – Operațiuni impozabile

ART. 268 - Operațiuni impozabile

CAP. 2 Operaţiuni impozabile

ART. 126 Operaţiuni impozabile

CAPITOLUL III – Persoane impozabile

ART. 269 - Persoane impozabile și activitatea economică

CAP. 3 Persoane impozabile

ART. 127 Persoane impozabile şi activitatea economică

CAPITOLUL IV – Operațiuni cuprinse în sfera de aplicare a taxei

CAP. 4Operaţiuni cuprinse în sfera de aplicare a taxei

 

ART. 270 - Livrarea de bunuri

 

ART. 128 Livrarea de bunuri

ART. 271 - Prestarea de servicii

ART. 129 Prestarea de servicii

ART. 272 - Schimbul de bunuri sau servicii

ART. 130 Schimbul de bunuri sau servicii

ART. 273 - Achizițiile intracomunitare de bunuri

ART. 130^1 Achiziţiile intracomunitare de bunuri

ART. 274 - Importul de bunuri

ART. 131 Importul de bunuri

CAPITOLUL V – Locul operațiunilor cuprinse în sfera de aplicare a taxei

CAP. 5Locul operaţiunilor cuprinse în sfera de aplicare a taxei

 

ART. 275 - Locul livrării de bunuri

 

ART. 132 Locul livrării de bunuri

ART. 276 - Locul achiziției intracomunitare de bunuri

ART. 132^1Locul achiziţiei intracomunitare de bunuri

ART. 277 - Locul importului de bunuri

ART. 132^2 Locul importului de bunuri

ART. 278 - Locul prestării de servicii

ART. 133 Locul prestării de servicii

ART. 279 - Locul operațiunilor legate de podul de frontieră peste fluviul Dunărea între Calafat și Vidin

ART. 133^1 Locul operaţiunilor legate de podul de frontieră peste fluviul Dunărea între Calafat şi Vidin

CAPITOLUL VI – Faptul generator și exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată

 

CAP. 6Faptul generator şi exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată

 

ART. 280 - Faptul generator și exigibilitatea - definiții

 

ART. 134 Faptul generator şi exigibilitatea - definiţii

 

ART. 281 - Faptul generator pentru livrări de bunuri și prestări de servicii

 

ART. 134^1 Faptul generator pentru livrări de bunuri şi prestări de servicii

 

ART. 282 - Exigibilitatea pentru livrări de bunuri și prestări de servicii

 

ART. 134^2 Exigibilitatea pentru livrări de bunuri şi prestări de servicii

 

ART. 283 - Exigibilitatea pentru livrări intracomunitare de bunuri, scutite de taxă

 

ART. 134^3 Exigibilitatea pentru livrări intracomunitare de bunuri, scutite de taxă

 

ART. 284 - Faptul generator și exigibilitatea pentru achiziții intracomunitare de bunuri

 

ART. 135 Faptul generator şi exigibilitatea pentru achiziţii intracomunitare de bunuri

 

ART. 285 - Faptul generator și exigibilitatea pentru importul de bunuri

 

ART. 136 Faptul generator şi exigibilitatea pentru importul de bunuri

CAPITOLUL VII – Baza de impozitare

CAP. 7Baza de impozitare

 

ART. 286 - Baza de impozitare pentru livrări de bunuri și prestări de servicii efectuate în interiorul țării

 

ART. 137 Baza de impozitare pentru livrări de bunuri şi prestări de servicii efectuate în interiorul ţării

ART. 287 - Ajustarea bazei de impozitare

ART. 138 Ajustarea bazei de impozitare

ART. 288 - Baza de impozitare pentru achizițiile intracomunitare

ART. 138^1 Baza de impozitare pentru achiziţiile intracomunitare

ART. 289 - Baza de impozitare pentru import

 

ART. 139 Baza de impozitare pentru import

ART. 290 - Cursul de schimb valutar

ART. 139^1 Cursul de schimb valutar

CAPITOLUL VIII - Cotele de taxă

ART. 291 - Cotele

CAP. 8 Cotele de taxă

ART. 140 Cotele

CAPITOLUL IX - Operațiuni scutite de taxă

CAP. 9 Operaţiuni scutite de taxă

 

ART. 292 - Scutiri pentru anumite activități de interes general și scutiri pentru alte activități

 

RT. 141 Scutiri pentru operaţiuni din interiorul ţării

ART. 293 - Scutiri pentru importuri de bunuri și pentru achiziții intracomunitare

ART. 142 Scutiri pentru importuri de bunuri şi pentru achiziţii intracomunitare

ART. 294 - Scutiri pentru exporturi sau alte operațiuni similare, pentru livrări intracomunitare și pentru transportul internațional și intracomunitar

ART. 143 Scutiri pentru exporturi sau alte operaţiuni similare, pentru livrări intracomunitare şi pentru transportul internaţional şi intracomunitar

ART. 295 - Scutiri speciale legate de traficul internațional de bunuri

ART. 144 Scutiri speciale legate de traficul internaţional de bunuri

ART. 296 - Scutiri pentru intermediari

ART. 144^1 Scutiri pentru intermediari

CAPITOLUL X - Regimul deducerilor

CAP. 10 Regimul deducerilor

 

ART. 297 - Sfera de aplicare a dreptului de deducere

 

ART. 145 Sfera de aplicare a dreptului de deducere

ART. 298 - Limitări speciale ale dreptului de deducere

 

ART. 145^1 Limitări speciale ale dreptului de deducere

ART. 299 - Condiții de exercitare a dreptului de deducere

 

ART. 146 Condiţii de exercitare a dreptului de deducere

ART. 300 - Deducerea taxei pentru persoana impozabilă cu regim mixt și persoana parțial impozabilă

 

ART. 147 Deducerea taxei pentru persoana impozabilă cu regim mixt şi persoana parţial impozabilă

ART. 301 - Dreptul de deducere exercitat prin decontul de taxă

 

ART. 147^1 Dreptul de deducere exercitat prin decontul de taxă

ART. 302 - Rambursarea taxei către persoane impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în România și rambursarea TVA de către alte state membre către persoane impozabile stabilite în România

 

ART. 147^2 Rambursarea taxei către persoane impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în România şi rambursarea TVA de către alte state membre către persoane impozabile stabilite în România

ART. 303 - Rambursările de taxă către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 316

 

ART. 147^3 Rambursările de taxă către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153

ART. 304 - Ajustarea taxei deductibile în cazul achizițiilor de servicii și bunuri, altele decât bunurile de capital

 

ART. 148 Ajustarea taxei deductibile în cazul achiziţiilor de servicii şi bunuri, altele decât bunurile de capital

ART. 305 - Ajustarea taxei deductibile în cazul bunurilor de capital

 

ART. 149 Ajustarea taxei deductibile în cazul bunurilor de capital

ART. 306 - Dispoziții tranzitorii privind ajustarea

 

 

CAPITOLUL XI - Persoanele obligate la plata taxei

CAP. 11Persoanele obligate la plata taxei

 

ART. 307 - Persoana obligată la plata taxei pentru operațiunile taxabile din România

 

ART. 150 Persoana obligată la plata taxei pentru operaţiunile taxabile din România

ART. 308 - Persoana obligată la plata taxei pentru achiziții intracomunitare

ART. 150^1 Persoana obligată la plata taxei pentru achiziţii intracomunitare

ART. 309 - Persoana obligată la plata taxei pentru importul de bunuri

ART. 151^1 Persoana obligată la plata taxei pentru importul de bunuri

 

ART. 151^2 Răspunderea individuală şi în solidar pentru plata taxei

CAPITOLUL XII - Regimuri speciale

CAP. 12Regimuri speciale

 

ART. 310 - Regimul special de scutire pentru întreprinderile mici

 

ART. 152 Regimul special de scutire pentru întreprinderile mici

ART. 311 - Regimul special pentru agențiile de turism

ART. 152^1 Regimul special pentru agenţiile de turism

ART. 312 - Regimuri speciale pentru bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecție și antichități

ART. 152^2 Regimuri speciale pentru bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecţie şi antichităţi

ART. 313 - Regimul special pentru aurul de investiții

ART. 152^3 Regimul special pentru aurul de investiţii

ART. 314 - Regimul special pentru serviciile electronice, de telecomunicații, de radiodifuziune sau de televiziune prestate de către persoane impozabile nestabilite în Uniunea Europeană

ART. 152^4 Regimul special pentru serviciile electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau televiziune prestate de către persoane impozabile nestabilite în Uniunea Europeană

ART. 315 - Regimul special pentru serviciile electronice, de telecomunicații, de radiodifuziune sau de televiziune prestate de către persoane impozabile stabilite în Uniunea Europeană, dar într-un alt stat membru decât statul membru de consum

Art. 152^5. Regimul special pentru serviciile electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau televiziune prestate de către persoane impozabile stabilite în Uniunea Europeană, dar într-un alt stat membru decât statul membru de consum

CAPITOLUL XIII – Obligații

CAP. 13 Obligaţii

 

ART. 316 - Înregistrarea persoanelor impozabile în scopuri de TVA

 

ART. 153 Înregistrarea persoanelor impozabile în scopuri de TVA

ART. 317 - Înregistrarea în scopuri de TVA a altor persoane care efectuează achiziții intracomunitare sau pentru servicii

ART. 153^1 Înregistrarea în scopuri de TVA a altor persoane care efectuează achiziţii intracomunitare sau pentru servicii

ART. 318 - Prevederi generale referitoare la înregistrare

ART. 154 Prevederi generale referitoare la înregistrare

ART. 319 - Facturarea

ART. 155 Facturarea

ART. 320 - Alte documente

ART. 155^1 Alte documente

ART. 321 - Evidența operațiunilor

ART. 156 Evidenţa operaţiunilor

ART. 322 - Perioada fiscală

ART. 156^1 Perioada fiscală

ART. 323 - Decontul de taxă

ART. 156^2 Decontul de taxă

ART. 324 - Decontul special de taxă și alte declarații

ART. 156^3 Decontul special de taxă şi alte declaraţii

ART. 325 - Declarația recapitulativă

ART. 156^4 Declaraţia recapitulativă

ART. 326 - Plata taxei la buget

ART. 157 Plata taxei la buget

ART. 327 - Responsabilitatea plătitorilor și a organelor fiscale

ART. 158 Responsabilitatea plătitorilor şi a organelor fiscale

ART. 328 - Baza de date privind operațiunile intracomunitare

ART. 158^1 Baza de date privind operaţiunile intracomunitare

ART. 329 - Registrul operatorilor intracomunitari

ART. 158^2 Registrul operatorilor intracomunitari

CAPITOLUL XIV - Dispoziții comune

CAP. 14Dispoziţii comune

 

ART. 330 - Corectarea facturilor

 

ART. 159 Corectarea documentelor

ART. 331 - Măsuri de simplificare

ART. 160 Măsuri de simplificare

CAPITOLUL XV - Dispoziții tranzitorii

CAP. 15Dispoziţii tranzitorii

 

ART. 332 - Dispoziții tranzitorii în contextul aderării României la Uniunea Europeană

 

ART. 161 Dispoziţii tranzitorii

 

ART. 333 - Operațiuni efectuate înainte și de la data aderării

ART. 161^1 Operaţiuni efectuate înainte şi de la data aderării

ART. 334 - Directive transpuse

ART. 161^2 Directive transpuse

Autor: Laurentiu Calaican | Sursa: Fincont.NET

comments powered by Disqus
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf