Corespondenta articolelor privind Impozitul pe Venit din Codul Fiscal 2015-2016

27 Iunie 2016, Codul Fiscal

LEGEA 227/2015 PRIVIND CODUL FISCAL

LEGEA 571/2003 PRIVIND CODUL FISCAL

TITLUL IV - Impozitul pe venit

TITLUL IIIImpozitul pe venit

CAPITOLUL I – Dispoziții generale

CAP. 1Dispoziţii generale

 

ART. 58 - Contribuabili

 

ART. 39 Contribuabili

ART. 59 - Sfera de cuprindere a impozitului

ART. 40 Sfera de cuprindere a impozitului

ART. 60 - Scutiri

 

ART. 61 - Categorii de venituri supuse impozitului pe venit

ART. 41 Categorii de venituri supuse impozitului pe venit

ART. 62 - Venituri neimpozabile

ART. 42 Venituri neimpozabile

ART. 63 - Reguli generale aplicabile veniturilor realizate din operațiunea de fiducie

ART. 42^1 Reguli generale aplicabile veniturilor realizate din operaţiunea de fiducie

ART. 64 - Cotele de impozitare

ART. 43 Cotele de impozitare

ART. 65 - Perioada impozabilă

ART. 44 Perioada impozabilă

ART. 66 - Stabilirea deducerilor personale și a sumelor fixe

ART. 45 Stabilirea deducerilor personale şi a sumelor fixe

CAPITOLUL II – Venituri din activități independente

CAP. 2Venituri din activităţi independente

 

ART. 67 - Definirea veniturilor din activități independente

 

ART. 46 Definirea veniturilor din activităţi independente

ART. 68 - Reguli generale de stabilire a venitului net anual din activități independente, determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitate

ART. 48 Reguli generale de stabilire a venitului net anual din activităţi independente, determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitate

ART. 69 - Stabilirea venitului net anual pe baza normelor de venit

ART. 49 Stabilirea venitului net anual pe baza normelor de venit

ART. 70 - Stabilirea venitului net anual din drepturile de proprietate intelectuală

ART. 50 Stabilirea venitului net anual din drepturile de proprietate intelectuală

ART. 71 - Opțiunea de a stabili venitul net anual, utilizându-se datele din contabilitate

ART. 51 Opţiunea de a stabili venitul net anual, utilizându-se datele din contabilitate

ART. 72 - Reținerea la sursă a impozitului reprezentând plăți anticipate pentru veniturile din drepturile de proprietate intelectuală

 

ART. 73 - Opțiunea pentru stabilirea impozitului final pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuală

 

ART. 74 - Plăți anticipate ale impozitului pe veniturile din activități independente

 

ART. 53 Plăţi anticipate ale impozitului pe veniturile din activităţi independente

ART. 75 - Recalcularea și impozitarea venitului net din activități independente

 

ART. 52 Reţinerea la sursă a impozitului reprezentând plăţi anticipate pentru unele venituri din activităţi independente

ART. 52^1 Opţiunea pentru stabilirea impozitului final pentru unele venituri din activităţi independente

ART. 54 Impozitarea venitului net din activităţi independente

 

ART. 46^1 Venituri scutite

CAPITOLUL III – Venituri din salarii și asimilate salariilor

CAP. 3Venituri din salarii

 

 

ART. 76 - Definirea veniturilor din salarii și asimilate salariilor

 

ART. 55 Definirea veniturilor din salarii

 

ART. 77 - Deducere personală

ART. 56 Deducere personală

ART. 78 - Determinarea impozitului pe veniturile din salarii și asimilate salariilor

ART. 57 Determinarea impozitului pe venitul din salarii

ART. 79 - Acordarea dreptului contribuabilului de a dispune asupra destinației unei sume din impozit

 

ART. 80 - Termenul de plată a impozitului

 

ART. 58 Termenul de plată a impozitului

ART. 81 - Obligații declarative ale plătitorilor de venituri din salarii

ART. 59 Obligaţii declarative ale lătitorilor de venituri din salarii

ART. 82 - Plata impozitului pentru anumite venituri salariale și asimilate salariilor

ART. 60 Plata impozitului pentru anumite venituri salariale

 

ART. 55^1 Venituri scutite

 

ART. 56^1 Deducere specială pentru credite restructurate

 

Art. 60^1 . Acordarea deducerii speciale pentru credite în cazul contribuabililor care obţin venituri din salarii la funcţia de bază şi din pensii

CAPITOLUL IV – Venituri din cedarea folosinței bunurilor

CAP. 4Venituri din cedarea folosinţei bunurilor

 

ART. 83 - Definirea veniturilor impozabile din cedarea folosinței bunurilor

 

ART. 61 Definirea veniturilor impozabile din cedarea folosinţei bunurilor

ART. 84 - Stabilirea venitului net anual din cedarea folosinței bunurilor

ART. 62 Stabilirea venitului net anual din cedarea folosinţei bunurilor

ART. 85 - Reguli privind stabilirea impozitului pe venitul determinat pe baza normei anuale de venit

ART. 62^1 Reguli privind stabilirea impozitului pe venitul determinat pe baza normei anuale de venit

ART. 86 - Reguli privind stabilirea impozitului în cazul opțiunii pentru determinarea venitului net în sistem real

ART. 62^2 Reguli privind stabilirea impozitului în cazul opțiunii pentru determinarea venitului net în sistem real

ART. 87 - Reguli de stabilire a impozitului final pentru veniturile realizate din închirierea în scop turistic în cazul depășirii numărului de 5 camere în cursul anului fiscal

ART. 62^3 Reguli de stabilire a impozitului final pentru veniturile realizate din închirierea în scop turistic în cazul depășirii numărului de 5 camere în cursul anului fiscal.

ART. 88 - Plăți anticipate de impozit pe veniturile din cedarea folosinței bunurilor

ART 63 Plăţi anticipate de impozit pe veniturile din cedarea folosinţei bunurilor

ART. 89 - Impozitarea venitului net din cedarea folosinței bunurilor

ART. 64 Impozitarea venitului net din cedarea folosinţei bunurilor

ART. 90 - Reguli aplicabile contribuțiilor sociale aferente veniturilor realizate din cedarea folosinței bunurilor

 

 

ART. 64^1 Recalcularea venitului realizat din cedarea folosinţei bunurilor

CAPITOLUL V – Venituri din investiții

CAP. 5Venituri din investiţii

 

ART. 91 - Definirea veniturilor din investiții

 

ART. 65 Definirea veniturilor din investiţii

ART. 92 - Definirea veniturilor din România din transferul titlurilor de valoare

 

ART. 93 - Venituri neimpozabile

 

ART. 94 - Determinarea câștigului/pierderii din transferul titlurilor de valoare, altele decât instrumentele financiare derivate, precum și din transferul aurului financiar

 

ART. 95 - Stabilirea venitului din operațiuni cu instrumentele financiare derivate

 

ART. 96 - Determinarea câștigului net anual/pierderii nete anuale din transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, precum și din transferul aurului financiar

 

ART. 97 - Reținerea impozitului din veniturile din investiții

ART. 66 Stabilirea venitului din investiţii

ART. 67 Reţinerea impozitului din veniturile din investiţii

ART. 98 - Impozitarea câștigului net anual impozabil

ART. 67^2 Impozitarea câştigului net anual impozabil/câştigului net anual

CAPITOLUL VI – Venituri din pensii

CAP. 6Venituri din pensii

 

ART. 99 - Definirea veniturilor din pensii

 

ART. 68 Definirea veniturilor din pensii

ART. 100 - Stabilirea venitului impozabil lunar din pensii

ART. 69 Stabilirea venitului impozabil lunar din pensii

ART. 101 - Reținerea impozitului din venitul din pensii

ART. 70 Reţinerea impozitului din venitul din pensii

ART. 102 - Acordarea dreptului contribuabilului de a dispune asupra destinației unei sume din impozit

 

 

ART. 68^1 Venituri scutite

 

Art. 69^1 Acordarea deducerii speciale pentru credite în cazul contribuabililor care obţin venituri din pensii

 

Art. 69^2 Acordarea deducerii speciale pentru credite în cazul contribuabililor care obţin venituri din pensii şi din salarii

CAPITOLUL VII – Venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură

 

CAP. 7Venituri din activităţi agricolE, SILVICULTURĂ ŞI PISCICULTURĂ

 

ART. 103 - Definirea veniturilor

 

ART. 71 Definirea veniturilor

ART. 104 - Determinarea venitului net anual în sistem real, pe baza datelor din contabilitate

 

ART. 105 - Venituri neimpozabile

ART. 72 Venituri neimpozabile

ART. 106 - Stabilirea venitului anual din activități agricole pe bază de norme de venit

ART. 73 Stabilirea venitului anual din activităţi agricole pe bază de norme de venit

ART. 107 - Calculul și plata impozitului aferent veniturilor din activități agricole

ART. 74 Calculul şi plata impozitului aferent veniturilor din activităţi agricole

 

ART. 70^1 Venituri scutite

CAPITOLUL VIII – Venituri din premii și din jocuri de noroc

CAP. 8Venituri din premii şi din jocuri de noroc

 

ART. 108 - Definirea veniturilor din premii și din jocuri de noroc

 

ART. 75 Definirea veniturilor din premii şi din jocuri de noroc

ART. 109 - Stabilirea venitului net din premii

ART. 76 Stabilirea venitului net din premii şi din jocuri de noroc

ART. 110 - Determinarea impozitului aferent veniturilor din premii și din jocuri de noroc

ART. 77 Reţinerea impozitului aferent veniturilor din premii şi din jocuri de noroc

CAPITOLUL IX – Venituri din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

CAP. 8^1Venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal

 

ART. 111 - Definirea venitului din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

 

ART. 77^1 Definirea venitului din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal

ART. 112 - Rectificarea impozitului

ART. 77^2 Rectificarea impozitului

ART. 113 - Obligațiile declarative ale notarilor publici cu privire la transferul proprietăților imobiliare

ART. 77^3 Obligaţiile declarative ale notarilor publici cu privire la transferul proprietăţilor imobiliare

CAPITOLUL X – Venituri din alte surse

CAP. 9Venituri din alte surse

 

ART. 114 - Definirea veniturilor din alte surse

 

ART. 78 Definirea veniturilor din alte surse

 

 

ART. 115 - Calculul impozitului și termenul de plată

 

ART. 79 Calculul impozitului şi termenul de plată

 

ART. 116 - Declararea, stabilirea și plata impozitului pentru unele venituri din alte surse

 

 

 

ART. 117 - Definirea și impozitarea veniturilor a căror sursă nu a fost identificată

 

ART. 79^1 Definirea şi impozitarea veniturilor a căror sursă nu a fost identificată

CAPITOLUL XI – Venitul net anual impozabil

CAP. 10Venitul net anual impozabil

 

ART. 118 - Stabilirea venitului net anual impozabil

 

ART. 80 Stabilirea venitului net anual impozabil

ART. 119 - Stabilirea câștigului net anual impozabil

ART. 80^1 Stabilirea câştigului net anual impozabil

ART. 120 - Declarații privind venitul estimat/norma de venit

ART. 81 Declaraţii privind venit estimat/norma de venit

ART. 121 - Stabilirea plăților anticipate de impozit

ART. 82 Stabilirea plăţilor anticipate de impozit

ART. 122 - Declarația privind venitul realizat

ART. 83 Declaraţia privind venitul realizat

 

ART. 123 - Stabilirea și plata impozitului anual datorat

ART. 84 Stabilirea şi plata impozitului anual datorat

 

ART. 84^1 Termenul scadent al obligaţiei de plată stabilită în urma verificărilor

CAPITOLUL XII – Proprietatea comună și asociațiile fără personalitate juridică

 

CAP. 11Proprietatea comună şi asociaţiile fără personalitate juridică

 

ART. 124 - Venituri din bunuri sau drepturi care sunt deținute în comun

 

ART. 85 Venituri din bunuri sau drepturi care sunt deţinute în comun

ART. 125 - Reguli privind asocierile fără personalitate juridică

ART. 86 Reguli privind asocierile fără personalitate juridică

CAPITOLUL XIII – Aspecte fiscale internaționale

CAP. 12Aspecte fiscale internaţionale

 

ART. 126 - Venituri ale persoanelor fizice nerezidente din activități independente

 

ART. 87 Venituri ale persoanelor fizice nerezidente din activităţi independente

ART. 127 - Venituri ale persoanelor fizice nerezidente din activități dependente

ART. 88 Venituri ale persoanelor fizice nerezidente din activităţi dependente

ART. 128 - Reguli de stabilire a bazei de calcul al veniturilor impozabile pentru persoanele fizice rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European

ART. 88^1 Reguli de stabilire a bazei de calcul a veniturilor impozabile pentru persoanele fizice rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-un stat din Spaţiul Economic European

ART. 129 - Alte venituri ale persoanelor fizice nerezidente

ART. 89 Alte venituri ale persoanelor fizice nerezidente

ART. 130 - Venituri obținute din străinătate

ART. 90 Venituri obţinute din străinătate

ART. 131 - Evitarea dublei impuneri prin metoda creditului fiscal sau metoda scutirii

ART. 91 Creditul fiscal extern

 

CAPITOLUL XIV – Obligații declarative ale plătitorilor de venituri cu reținere la sursă

ART. 132 - Obligații declarative ale plătitorilor de venituri cu reținere la sursă

CAP. 13Obligaţii declarative ale plătitorilor de venituri cu reţinere la sursă

ART. 93 Obligaţii declarative ale plătitorilor de venituri cu reţinere la sursă

CAPITOLUL XV – Dispoziții tranzitorii și finale

 

CAP. 14Dispoziţii tranzitorii şi finale

 

ART. 133 - Dispoziții tranzitorii

 

ART. 94 Dispoziţii tranzitorii

ART. 134 - Definitivarea impunerii pe anul fiscal

ART. 95 Definitivarea impunerii pe anul fiscal

Autor: Cristi Chitu | Sursa: Fincont.NET

comments powered by Disqus
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf