Codul Fiscal

2
Feb 2015

Completarea si modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, prin OG nr. 4 din 21 ianuarie 2015

Fincont.NET, Codul Fiscal

Va informam ca, prin OG nr. 4 din 21 ianuarie 2015, publicată în Monitorul Oficial nr. 74 din 28 ianuarie 2015, s-a modificat şi completat Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, astfel:

1. Intrucât, prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2014, articolul 153 alineatul (9) din Codul fiscal, se  completează cu prevederi ce intra in vigoare începând cu data de 1 februarie 2015, referitoare la persoana impozabilă înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, republicată, supusă înmatriculării la registrul comerţului si cu sediul activităţii economice în România, care nu justifică intenţia şi capacitatea de a desfăşura activitate economică, prin OG 4/2015 se completează corespunzator si prevederile articolului 11 alineatele (1^3) - (1^4), referitoare la tratamentul operaţiunilor taxabile desfăşurate de  persoanele impozabile stabilite în România, în perioada  în care li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA conform prevederilor art. 153 alin. (9) [...]

8
Ian 2015

Modificarea si completarea Legii nr. 571 din 2003 privind Codul fiscal prin OUG nr. 80 din 10 decembrie 2014, referitor la impunerea veniturilor din activitati independente

Fincont.NET, Codul Fiscal
Prin OUG nr. 80 din 10 decembrie 2014, publicată în M.Of. nr. 906 din 12 decembrie 2014, s-a modificat si completat Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, pentru a se transpune in legislatia fiscala:

a) prevederile Regulamentului (UE) nr. 904/2010 al Consiliului din 7 octombrie 2010 privind cooperarea administrativă şi combaterea fraudei în domeniul taxei pe valoarea adăugată (reformare), pentru aplicarea regimului special pentru serviciile electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau televiziune, prestate către persoane neimpozabile:

- începând cu data de 1 ianuarie 2015, statul membru de înregistrare are dreptul să reţină un anumit procent din plăţile care se transferă statului membru de consum [...]

12
Mai 2014

Modificarea si completarea Legii nr. 571 din 2003 privind Codul fiscal privind scutirea de impozit a profitului reinvestit

Fincont.NET, Codul Fiscal

Prin O.U.G. nr. 19 din 23 aprilie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in M.Of. nr. 308 din 25 aprilie 2014 s-au abrogat prevederile art.19^2 din legea mentionata, privindscutirea de impozit a profitului reinvestit, cu aplicabilitate până la data de 31 decembrie 2010 inclusiv.

Totodata, prin aceeasi ordonanta de urgenta s-a introdus articolul 19^4, care reglementeaza scutirea de impozit a profitului reinvestit astfel:

1. este scutit de impozit profitul investit în echipamente tehnologice - maşini, utilaje şi instalaţii de lucru - astfel cum sunt prevăzute în subgrupa 2.1 din Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, folosite în scopul desfăşurării activităţii economice [...]

24
Mar 2014

Modificarea legii 571/2003 privind Codul fiscal prin OUG 8 din 28 februarie 2014

Fincont.NET, Codul Fiscal

Prin O.U.G. nr. 8 din 26 februarie 2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare, publicata in M.Of. nr.151 din 28 februarie 2014, s-a modificat si completat Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, astfel:

1. Nu intră sub incidenţa prevederilor referitoare la veniturile neimpozabile veniturile din vânzarea/cesionarea titlurilor de participare deţinute la o persoană juridică română de o persoană juridică rezidentă într-un stat cu care România nu are încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri. [...]

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf