Publicata in Monitorul Oficial

Ordonanta de Urgenta nr. 9 din 18 Februarie 2009

pentru completarea art. 103 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

Ţinând seama de faptul că, potrivit statisticilor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, la nivel mondial, accidentele de circulaţie sunt a 10-a cauză de mortalitate la toate vârstele, reprezentând 2,2% din mortalitatea globală, şi a 9-a povară globală a bolii,

date fiind statisticile existente la nivel naţional, care arată că în anul 2008 numărul accidentelor de circulaţie a crescut cu aproximativ 15% faţă de anul precedent,

luând în considerare faptul că în marea lor majoritate cauzele producerii accidentelor rutiere sunt imputabile în primul rând conducătorilor auto şi constau în viteză excesivă, oboseală, consum de alcool, neatenţie, neacordarea priorităţii în trafic, coroborate cu o necunoaştere a reglementărilor în domeniul circulaţiei pe drumurile publice,

având în vedere creşterea îngrijorătoare a numărului de permise obţinute cu nerespectarea prevederilor legale şi necesitatea contracarării prin măsuri ferme şi imediate a acestor situaţii, atunci când există indicii temeinice şi concrete pentru sesizarea instanţei de judecată cu privire la anularea permiselor de conducere astfel obţinute,

în considerarea faptului că toate aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

ARTICOL UNIC

 

La articolul 103 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările şi completările ulterioare, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:

"(8) În situaţia în care autoritatea emitentă a permisului de conducere a sesizat instanţa de judecată potrivit art. 114 alin. (1) lit. e), autoritatea emitentă a permisului de conducere va dispune prin ordin suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule, suspendare ce operează până la rămânerea definitivă şi irevocabilă a hotărârii judecătoreşti. În acest caz, titularul este obligat să se prezinte la unitatea de poliţie pe raza căreia domiciliază, are reşedinţa sau, după caz, rezidenţa normală, în termen de 5 zile de la comunicarea ordinului, pentru a preda permisul de conducere".

 

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
 
Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
ministrul administraţiei şi internelor,
Dan Nica

 

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf