Modificarile au fost aduse de

Legea Societatilor - Titlul IX modificari din 10 Iunie 2011

Dispozitii finale si tranzitorii

  • Titlul IX
  • 10 Iunie 2011
Art. 291

Modifica:

ART.10

7. Articolul 291 va avea următorul cuprins:

"ART. 291

Prevederile din prezenta lege se completează cu dispoziţiile Codului civil şi ale Codului de procedură civilă."

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf