Legea Societatilor - Titlul VIII modificari din 29 Iunie 2007

Contraventii si infractiuni

  • Titlul VIII
  • 29 Iunie 2007
Art. 270^3

Modifica:

ART. 1

65. Alineatul (2) al articolului 270^3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(2) Încălcarea prevederilor art. 131 alin. (4) constituie contravenţie şi este sancţionată cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei."

Art. 272

Introduce:

ART. 1

66. După alineatul (1) al articolului 272 se introduc două noi alineate, alineatele (2) şi (3), cu următorul cuprins:

"(2) Nu constituie infracţiune fapta prevăzută la alin. (1) pct. 2, dacă a fost săvârşită de administratorul, directorul sau reprezentantul legal al societăţii în cadrul unor operaţiuni de trezorerie între societate şi alte societăţi controlate de aceasta sau care o controlează, direct ori indirect.

(3) Nu constituie infracţiune fapta prevăzută la alin. (1) pct. 3, dacă este săvârşită de către o societate comercială ce are calitatea de fondator, iar împrumutul este realizat de la una dintre societăţile controlate ori care o controlează pe aceasta, direct sau indirect."

Art. 275

Modifica:

ART. 1

67. La articolul 275 alineatul (1), punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"1. încalcă, chiar prin persoane interpuse sau prin acte simulate, dispoziţiile art. 144^3;".

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf