Modificarile au fost aduse de

Legea Societatilor - Titlul VII modificari din 30 Mai 2012

Lichidarea societatilor comerciale

  • Titlul VII
  • 30 Mai 2012
Art. 262

Modifica:

ART.18

27. La articolul 262, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(3) Împotriva sentinţei se poate declara numai apel de către asociaţi sau administratori, în termen de 15 zile de la pronunţare."

Art. 263

Modifica:

ART.19

28. La articolul 263, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(4) După expirarea termenului prevăzut la alin. (2) sau după ce hotărârea asupra opoziţiei a rămas definitivă, situaţia financiară de lichidare şi repartizare se consideră aprobată şi lichidatorii sunt liberaţi."

Art. 264

Modifica:

ART.18

29. La articolul 264, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(3) În cazul în care majoritatea nu a fost obţinută, numirea se face de tribunal, la cererea oricăruia dintre administratori, respectiv dintre membrii directoratului, sau dintre asociaţi, cu citarea societăţii şi a celor care au cerut-o. Hotărârea este supusă numai apelului."

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf