Legea Societatilor - Titlul VII modificari din 29 Iunie 2007

Lichidarea societatilor comerciale

  • Titlul VII
  • 29 Iunie 2007
Art. 252

Abroga:

ART. 1

61. Alineatul (3) al articolului 252 se abrogă.

Art. 252^1

Abroga:

ART. 1

62. Articolul 252^1 se abrogă.

Art. 255

Modifica:

ART. 1

63. La alineatul (1) al articolului 255, literele a), c) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

"a) să stea în judecată în numele societăţii;

[...]

c) să vândă, prin licitaţie publică, imobilele şi orice avere mobiliară a societăţii;

[...]

e) să lichideze şi să încaseze creanţele societăţii."

Art. 263

Abroga:

ART. 1

64. Alineatul (1^2) al articolului 263 se abrogă.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf