Modificarile au fost aduse de

Legea Societatilor - Titlul VII^1 modificari din 30 Mai 2012

Societatea europeana

  • Titlul VII^1
  • 30 Mai 2012
Art. 270^2d

Modifica:

ART.18

30. La articolul 270^2d), alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(2) Opoziţia prevăzută la alin. (1) suspendă executarea operaţiunii până la data la care hotărârea judecătorească rămâne definitivă, în afară de cazul în care societatea debitoare face dovada plăţii datoriilor sau oferă garanţii acceptate de creditori ori încheie cu aceştia un acord pentru plata datoriilor."

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf