Legea Societatilor - Titlul VI modificari din 22 Aprilie 2011

Dizolvarea, fuziunea si divizarea societatilor comerciale

  • Titlul VI
  • 22 Aprilie 2011
Art. 237

Abroga:

ART. III
La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă:

[...]

c) lit. b) a alin. (1) al art. 237 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare;

[...]

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf