Modificarile au fost aduse de

Legea Societatilor - Titlul V modificari din 30 Mai 2012

Excluderea si retragerea asociatilor

  • Titlul V
  • 30 Mai 2012
Art. 223

Introduce:

ART.18

19. La articolul 223, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:

"(3^1) Hotărârea prin care instanţa se pronunţă asupra cererii de excludere este supusă numai apelului."


Modifica:

ART.18

20. La articolul 223, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(4) Hotărârea definitivă de excludere se depune, în termen de 15 zile, la oficiul registrului comerţului pentru a fi înscrisă în registru, iar dispozitivul hotărârii se publică, la cererea societăţii, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a."

Art. 226

Modifica:

ART.18

21. La articolul 226 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"c) în lipsa unor prevederi în actul constitutiv sau când nu se realizează acordul unanim asociatul se poate retrage pentru motive temeinice, în baza unei hotărâri a tribunalului, supusă numai apelului."

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf