Modificarile au fost aduse de

Legea Societatilor - Titlul IV modificari din 10 Iunie 2011

Modificarea actului constitutiv

  • Titlul IV
  • 10 Iunie 2011
Art. 204

Modifica:

ART.10

6. La articolul 204 alineatul (2), litera a) va avea următorul cuprins:

"a) majorarea capitalului social prin subscrierea ca aport în natură a unui imobil;".

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf