Legea Societatilor - Titlul III modificari din 2 Martie 2012

Functionarea societatilor comerciale

  • Titlul III
  • 2 Martie 2012
Art. 134

Introduce:

2. La articolul 134, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:

"(2^1) În cazurile prevăzute de art. 246^1 şi 246^2, acţionarii care nu sunt în favoarea fuziunii/divizării îşi pot exercita dreptul de retragere în termen de 30 de zile de la data publicării proiectului de fuziune/divizare în condiţiile art. 242 alin. (2) sau, după caz, art. 242 alin. (2^1)."

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf