Modificarile au fost aduse de

Legea Societatilor - Titlul III modificari din 10 Iunie 2011

Functionarea societatilor comerciale

  • Titlul III
  • 10 Iunie 2011
Art. 99^1

Modifica:

ART.10

4. Articolul 99^1 va avea următorul cuprins:

"ART. 99^1

(1) Constituirea de ipoteci mobiliare asupra acţiunilor se face prin înscris sub semnătură privată, în care se vor arăta cuantumul datoriei, valoarea şi categoria acţiunilor cu care se garantează, iar în cazul acţiunilor la purtător şi nominative emise în formă materială, şi prin menţionarea ipotecii pe titlu, semnată de creditor şi debitorul acţionar sau de mandatarii acestora.

(2) Ipoteca se înregistrează în registrul acţionarilor ţinut de consiliul de administraţie, respectiv de directorat, sau, după caz, de societatea independentă care ţine registrul acţionarilor. Creditorului în favoarea căruia s-a constituit ipoteca mobiliară asupra acţiunilor i se eliberează o dovadă a înregistrării acesteia.

(3) Ipoteca devine opozabilă terţilor şi dobândeşte rangul în ordinea de preferinţă a creditorilor de la data înregistrării în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare."

Art. 124

Abroga:

ART.10

5. La articolul 124, alineatul (1) se abrogă.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf