Modificarile au fost aduse de

Legea Societatilor - Titlul II modificari din 9 Ianuarie 2007

Constituirea societatilor comerciale

  • Titlul II
  • 9 Ianuarie 2007
Art. 10

Modifica:

Modifica nota

ARTICOL UNIC

La articolul II din Legea nr. 302/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 953 din 27 octombrie 2005, după alineatul (2) se introduce alineatul (2^1), cu următorul cuprins:

"(2^1) Majorarea capitalului social se va putea face până la data de 31 ianuarie 2007 şi prin utilizarea rezervelor, cu excepţia rezervelor legale, precum şi a beneficiilor şi a primelor legate de capital, inclusiv a diferenţei favorabile din reevaluarea patrimoniului social ori în alte modalităţi permise de lege."

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf