Modificarile au fost aduse de

Legea Societatilor - Titlul II modificari din 27 Octombrie 2005

Constituirea societatilor comerciale

  • Titlul II
  • 27 Octombrie 2005
Art. 10

Modifica alin. (1)

1. La articolul 10, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"ART. 10

(1) Capitalul social al societăţii pe acţiuni şi al societăţii în comandită pe acţiuni nu poate fi mai mic de 25.000 euro, în echivalent lei, calculat la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României la data subscrierii."

 

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf