Legea Societatilor - Titlul II modificari din 2 Martie 2012

Constituirea societatilor comerciale

  • Titlul II
  • 2 Martie 2012
Art. 38

Introduce:

1. La articolul 38, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

"(3) În cazul societăţilor comerciale constituite prin fuziune sau divizare nu este necesară întocmirea raportului prevăzut la alin. (1) şi depunerea sa la oficiul registrului comerţului în condiţiile dispoziţiilor alin. (2), dacă proiectul de fuziune sau divizare a fost supus examinării unui expert independent potrivit dispoziţiilor art. 243^3 alin. (1) - (4)."

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf