Modificarile au fost aduse de

Legea Societatilor - Titlul II modificari din 18 Mai 2006

Constituirea societatilor comerciale

  • Titlul II
  • 18 Mai 2006
Art. 17

Modifica alin. (2)

ARTICOL UNIC

Alineatul (2) al articolului 17 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, va avea următorul cuprins:

"(2) La acelaşi sediu vor putea funcţiona mai multe societăţi dacă imobilul, prin structura lui, permite funcţionarea mai multor societăţi în încăperi diferite şi dacă este îndeplinită una dintre următoarele condiţii:

a) cel puţin o persoană este, în condiţiile legii, asociat în fiecare dintre societăţi;

b) dacă cel puţin unul dintre asociaţi este proprietar al imobilului ce urmează a fi sediul societăţii."

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf