Modificarile au fost aduse de

Legea Societatilor - Titlul II modificari din 14 Aprilie 2009

Constituirea societatilor comerciale

  • Titlul II
  • 14 Aprilie 2009
Art. 8

Modifica:

2^1. La articolul 8, litera g^1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

g^1) puterile conferite administratorilor şi, după caz, directorilor, respectiv membrilor directoratului, şi dacă ei urmează să le exercite împreună sau separat;.

Abroga:

2^2. La articolul 8, litera i^1) se abrogă.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf