Modificarile au fost aduse de

Legea Societatilor - Titlul II modificari din 12 Noiembrie 2012

Constituirea societatilor comerciale

  • Titlul II
  • 12 Noiembrie 2012
Art. 6

Modifica:

ART.33

1. La articolul 6, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"(2) Nu pot fi fondatori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracţiuni de corupţie, delapidare, infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracţiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, republicată, sau pentru infracţiunile prevăzute de prezenta lege."

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf