Modificarile au fost aduse de

Legea Societatilor - Titlul II modificari din 10 Iunie 2011

Constituirea societatilor comerciale

  • Titlul II
  • 10 Iunie 2011
Art. 5

Modifica:

ART. 10

2. La articolul 5 alineatul (6), litera a) va avea următorul cuprins:

"a) printre bunurile subscrise ca aport la capitalul social se află un imobil;".

Art. 63

Modifica:

ART. 10

3. Articolul 63 va avea următorul cuprins:

"ART. 63

Cererile şi căile de atac prevăzute de prezenta lege, de competenţa instanţelor judecătoreşti, se soluţionează de tribunalul în a cărui circumscripţie îşi are societatea sediul principal."

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf