Modificarile au fost aduse de

Legea Societatilor - Titlul I modificari din 10 Iunie 2011

Dispozitii generale

  • Titlul I
  • 10 Iunie 2011
Art. 1

Modifica:

ART. 10

1. La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"ART. 1

(1) În vederea desfăşurării de activităţi cu scop lucrativ, persoanele fizice şi persoanele juridice se pot asocia şi pot constitui societăţi comerciale, cu respectarea dispoziţiilor prezentei legi."

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf