Legea Contabilitatii - Art. 8

  • Art. 8
22 Aprilie 2011

Ordonanta de urgenta nr. 37 din 13 aprilie 2011

  • Text modificat
Text VechiText Nou

(2) Reevaluarea imobilizărilor corporale se face la valoarea justă de la data bilanţului. Valoarea justă se determină pe baza unor evaluări efectuate, de regulă, de evaluatori autorizaţi conform reglementărilor legale în vigoare.

?

(2) Reevaluarea imobilizărilor corporale se face la valoarea justă, în conformitate cu prevederile reglementărilor contabile aplicabile.

Compara text *** Compararea poate varia in functie de complexitatea modificarilor.

Text VechiText Nou

(3) Evaluarea elementelor monetare în valută şi a celor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, se efectuează potrivit reglementărilor contabile şi aplicabile.

?

(3) Evaluarea elementelor monetare în valută şi a celor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, se efectuează potrivit reglementărilor contabile aplicabile.

Compara text *** Compararea poate varia in functie de complexitatea modificarilor.

18 Iunie 2008

Legea nr. 82 din 24 decembrie 1991 (Republicare 18 Iunie 2008)

  • Republicare
  • Text Republicat

Text Republicat

(1) Evaluarea elementelor deţinute cu ocazia inventarierii şi prezentarea acestora în situaţiile financiare anuale se fac potrivit reglementărilor contabile aplicabile.

(2) Reevaluarea imobilizărilor corporale se face la valoarea justă de la data bilanţului. Valoarea justă se determină pe baza unor evaluări efectuate, de regulă, de evaluatori autorizaţi conform reglementărilor legale în vigoare.

(3) Evaluarea elementelor monetare în valută şi a celor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, se efectuează potrivit reglementărilor contabile şi aplicabile.

(4) Valoarea activelor şi datoriilor, cu ocazia reorganizărilor efectuate potrivit legii, se determină, de regulă, de evaluatori autorizaţi conform reglementărilor legale în vigoare.

20 Ianuarie 2000

Legea nr. 82 din 24 decembrie 1991 (Republicare 20 Ianuarie 2000)

  • Republicare
  • Text Republicat

Text Republicat

(1) Persoanele prevăzute la art. 1 au obligaţia să efectueze inventarierea generală a patrimoniului: la începutul activităţii; cel puţin o dată pe an pe parcursul funcţionării sale; în cazul fuzionării sau încetării activităţii, precum şi în alte situaţii prevăzute de lege.

(2) Ministerul Finanţelor poate aproba excepţii de la regula inventarierii anuale pentru unele bunuri cu caracter special aflate în administrarea instituţiilor publice şi a regiilor autonome, la propunerea ministerelor de resort.

30 Iulie 1996

Ordonanta nr. 22 din 24 iulie 1996

  • Text modificat
Text VechiText Nou

(2) Excepţii de la regula inventarierii obligatorii anuale se aprobă de Ministerul Economiei şi Finanţelor.

?

(2) Ministerul Finanţelor poate aproba excepţii de la regula inventarierii anuale pentru unele bunuri cu caracter special aflate în administrarea instituţiilor publice şi a regiilor autonome, la propunerea ministerelor de resort.

Compara text *** Compararea poate varia in functie de complexitatea modificarilor.

27 Decembrie 1991

Legea nr. 82 din 24 decembrie 1991

  • Publicare initiala

Text Initial

(1) Persoanele prevăzute la art. 1 au obligaţia să efectueze inventarierea generală a patrimoniului: la începutul activităţii; cel puţin o dată pe an pe parcursul funcţionării sale; în cazul fuzionării sau încetării activităţii, precum şi în alte situaţii prevăzute de lege.

(2) Excepţii de la regula inventarierii obligatorii anuale se aprobă de Ministerul Economiei şi Finanţelor.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf