Legea Contabilitatii - Art. 29

  • Art. 29
11 Decembrie 2014

Ordonanta de urgenta nr. 79 din 10 decembrie 2014

  • Text modificat

Text Nou

(3) Dacă situaţiile financiare anuale ale societăţii-mamă sunt prezentate în vederea aprobării odată cu situaţiile financiare anuale consolidate, iar societatea-mamă are obligaţia de auditare, cele două rapoarte de audit pot fi prezentate sub forma unui singur raport.

18 Iunie 2008

Legea nr. 82 din 24 decembrie 1991 (Republicare 18 Iunie 2008)

  • Republicare
  • Text Republicat

Text Republicat

(1) Situaţiile financiare anuale vor fi însoţite de raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz, şi de propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile.

(2) O societate-mamă trebuie să întocmească atât situaţii financiare anuale pentru propria activitate, cât şi situaţii financiare anuale consolidate, în condiţiile prevăzute de reglementările contabile aplicabile.

20 Ianuarie 2000

Legea nr. 82 din 24 decembrie 1991 (Republicare 20 Ianuarie 2000)

  • Republicare
  • Text Republicat

Text Republicat

Bilanţurile contabile ale societăţilor comerciale sunt supuse verificării şi certificării de către cenzori, experţi contabili, contabili autorizaţi cu studii superioare sau societăţi comerciale de expertiză contabilă, după caz, în condiţiile stabilite de Ministerul Finanţelor. În acelaşi mod se stabilesc şi condiţiile privind verificarea şi certificarea bilanţurilor contabile ale regiilor autonome.

30 Iulie 1996

Ordonanta nr. 22 din 24 iulie 1996

  • Text modificat
Text VechiText Nou

Bilanţurile contabile sînt supuse verificării şi certificării de către cenzori, contabili autorizaţi sau experţi contabili, după caz, în condiţiile stabilite de Ministerul Economiei şi Finanţelor.

?

Bilanţurile contabile ale societăţilor comerciale sunt supuse verificării şi certificării de către cenzori, experţi contabili, contabili autorizaţi cu studii superioare sau societăţi comerciale de expertiză contabilă, după caz, în condiţiile stabilite de Ministerul Finanţelor. În acelaşi mod se stabilesc şi condiţiile privind verificarea şi certificarea bilanţurilor contabile ale regiilor autonome.

Compara text *** Compararea poate varia in functie de complexitatea modificarilor.

27 Decembrie 1991

Legea nr. 82 din 24 decembrie 1991

  • Publicare initiala

Text Initial

Bilanţurile contabile sînt supuse verificării şi certificării de către cenzori, contabili autorizaţi sau experţi contabili, după caz, în condiţiile stabilite de Ministerul Economiei şi Finanţelor.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf