Legea Contabilitatii - Capitolul VII modificari din 20 Ianuarie 2000

Dispozitii tranzitorii si finale

  • Capitolul VII
  • 20 Ianuarie 2000
Art. 41

Nota:

Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a experţilor autorizaţi a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 243 din 30 august 1994 şi a fost aprobată şi modificată prin Legea nr. 42/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 29 mai 1995.

Art. 42

Nota:

A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 704/1993 pentru aprobarea unor măsuri de executare a Legii contabilităţii nr. 82/1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 şi 303 bis din 22 decembrie 1993.

Art. 43

Republicare.

Art. 44

Republicare.

Art. 45

Nota:

A se vedea şi datele de intrare în vigoare a actelor normative modificatoare.

Art. 46

Republicare.

Art. 47

Republicare.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf