Legea Contabilitatii - Capitolul VII modificari din 18 Iunie 2008

Dispozitii tranzitorii si finale

  • Capitolul VII
  • 18 Iunie 2008
Art. 44

Republicare.

Art. 45

Republicare.

Art. 46

Republicare.

Nota:

A se vedea şi datele de intrare în vigoare a actelor normative modificatoare.

Art. 47

Republicare.

Art. 48

Republicare.

Nota:

Direcţia de reglementări contabile şi Direcţia generală de metodologie contabilă instituţii publice sunt prevăzute în structura organizatorică a Ministerului Economiei şi Finanţelor, conform anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 49

Republicare.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf