Legea Contabilitatii - Capitolul VII actualizat in 20 Ianuarie 2000 (Republicare)

Dispozitii tranzitorii si finale

  • «
  • 20 Ianuarie 2000
  • »
Art. 41

Guvernul României va prezenta în termen de 60 de zile de la data publicării legii proiectul de lege pentru organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi.

Guvernul României va prezenta în termen de 60 de zile de la data publicării legii proiectul de lege pentru organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi.

Art. 42

Ministerul Finanţelor, în termen de şase luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, va elabora regulamentul de aplicare a acesteia şi va actualiza şi reedita planul de conturi general, modelele registrelor şi bilanţurilor contabile, formularele comune privind activitatea financiară şi contabilă, precum şi normele metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora. Până la reeditarea acestora se utilizează în continuare planurile de conturi, instrucţiunile de aplicare a acestora şi normele contabile existente, actualizate pe baza actelor normative ce se vor adopta în această perioadă.

Ministerul Finanţelor, în termen de şase luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, va elabora regulamentul de aplicare a acesteia şi va actualiza şi reedita planul de conturi general, modelele registrelor şi bilanţurilor contabile, formularele comune privind activitatea financiară şi contabilă, precum şi normele metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora. Până la reeditarea acestora se utilizează în continuare planurile de conturi, instrucţiunile de aplicare a acestora şi normele contabile existente, actualizate pe baza actelor normative ce se vor adopta în această perioadă.

Art. 43

(1) Unităţile din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională vor conduce contabilitatea, cantitativ şi valoric, pentru toate bunurile aflate în administrarea acestora, pe baza normelor proprii avizate de Ministerul Finanţelor.

(2) Trecerea la evidenţa cantitativ-valorică se va realiza până la data de 31 decembrie 1999, pe baza programelor elaborate de unităţile respective, aprobate prin hotărâre a Guvernului.

(1) Unităţile din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională vor conduce contabilitatea, cantitativ şi valoric, pentru toate bunurile aflate în administrarea acestora, pe baza normelor proprii avizate de Ministerul Finanţelor.

(2) Trecerea la evidenţa cantitativ-valorică se va realiza până la data de 31 decembrie 1999, pe baza programelor elaborate de unităţile respective, aprobate prin hotărâre a Guvernului.

Art. 44

Ministerul Finanţelor exercită controlul asupra modului în care se aplică prevederile prezentei legi.

Ministerul Finanţelor exercită controlul asupra modului în care se aplică prevederile prezentei legi.

Art. 45

Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 1992.

Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 1992.

Art. 46

Prevederile prezentei legi se aplică şi subunităţilor fără personalitate juridică, cu sediul în străinătate, ce aparţin persoanelor prevăzute la art. 1 cu sediul sau domiciliul în România, cât şi subunităţilor cu sediul în România, ce aparţin unor persoane juridice sau fizice cu sediul sau domiciliul în străinătate.

Prevederile prezentei legi se aplică şi subunităţilor fără personalitate juridică, cu sediul în străinătate, ce aparţin persoanelor prevăzute la art. 1 cu sediul sau domiciliul în România, cât şi subunităţilor cu sediul în România, ce aparţin unor persoane juridice sau fizice cu sediul sau domiciliul în străinătate.

Art. 47

Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:

- Decretul nr. 375/1956 privind reconstituirea actelor, documentelor şi evidenţelor cu conţinut financiar pierdute, sustrase sau distruse, publicat în Buletinul Oficial nr. 22 din 4 august 1956;

- Hotărârea nr. 1.885 din 28 decembrie 1970 cu privire la organizarea şi conducerea contabilităţii, atribuţiile şi răspunderile conducătorului compartimentului financiar-contabil, publicată în Buletinul Oficial nr. 156 din 29 decembrie 1970;

- Hotărârea nr. 1.533/1973 privind formularele cu regim special, publicată în Buletinul Oficial nr. 189 din 2 decembrie 1973;

- Hotărârea nr. 1.116/1975 privind îmbunătăţirea analizei pe bază de bilanţ, creşterea operativităţii şi calităţii informaţiilor cu privire la rezultatele economico-financiare ale unităţilor socialiste de stat, publicată în Buletinul Oficial nr. 127 din 5 decembrie 1975;

- orice alte dispoziţii contrare prevederilor prezentei legi.

Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:

- Decretul nr. 375/1956 privind reconstituirea actelor, documentelor şi evidenţelor cu conţinut financiar pierdute, sustrase sau distruse, publicat în Buletinul Oficial nr. 22 din 4 august 1956;

- Hotărârea nr. 1.885 din 28 decembrie 1970 cu privire la organizarea şi conducerea contabilităţii, atribuţiile şi răspunderile conducătorului compartimentului financiar-contabil, publicată în Buletinul Oficial nr. 156 din 29 decembrie 1970;

- Hotărârea nr. 1.533/1973 privind formularele cu regim special, publicată în Buletinul Oficial nr. 189 din 2 decembrie 1973;

- Hotărârea nr. 1.116/1975 privind îmbunătăţirea analizei pe bază de bilanţ, creşterea operativităţii şi calităţii informaţiilor cu privire la rezultatele economico-financiare ale unităţilor socialiste de stat, publicată în Buletinul Oficial nr. 127 din 5 decembrie 1975;

- orice alte dispoziţii contrare prevederilor prezentei legi.

Legenda:
- Articol/norma modificat(a)  
- Articol data precedenta
Legenda

Text vechi - paragraf vechi. Exemplu:

17. nerezident - orice persoana juridica straina si orice persoana fizica nerezidenta;

Text modificat - textul ce inlocuieste paragraful vechi. Exemplu:

17. nerezident - orice persoana juridica straina si orice persoana fizica nerezidenta si orice alte entitati straine;

Text nou introdus. Exemplu:

(1^1) Īn perioada 1 ianuarie 2009 - 31 decembrie 2009 inclusiv, nu se impoziteaza profitul obtinut de persoanele juridice straine.

Text abrogat. Exemplu:

Acciza este exigibila īn momentul eliberarii pentru consum sau cānd se constata pierderi sau lipsuri de produse accizabile.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf