Modificarile au fost aduse de

Legea Contabilitatii - Capitolul IV modificari din 30 Iulie 1996

Bilantul contabil

  • Capitolul IV
  • 30 Iulie 1996
Art. 27

Introduce alin. (5)

5. Articolul 27 se completează cu alineatul (5), care va avea următorul cuprins:

"(5) Eventualele erori constatate în contabilitate, după aprobarea şi depunerea bilanţului contabil, vor fi corectate în anul în care acestea se constată, bilanţurile contabile ale exerciţiilor anterioare nemaiputând fi modificate."

Art. 29

Modifica:

6. Articolul 29 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"ART. 29

Bilanţurile contabile ale societăţilor comerciale sunt supuse verificării şi certificării de către cenzori, experţi contabili, contabili autorizaţi cu studii superioare sau societăţi comerciale de expertiză contabilă, după caz, în condiţiile stabilite de Ministerul Finanţelor. În acelaşi mod se stabilesc şi condiţiile privind verificarea şi certificarea bilanţurilor contabile ale regiilor autonome."

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf