Legea Contabilitatii - Capitolul III modificari din 22 Aprilie 2011

Registrele de contabilitate

  • Capitolul III
  • 22 Aprilie 2011
Art. 22

Modifica cuprins:

18. Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"ART. 22

Pentru verificarea înregistrării corecte în contabilitate a operaţiunilor efectuate se întocmeşte balanţa de verificare, cel puţin la încheierea exerciţiului financiar, la termenele de întocmire a situaţiilor financiare, a raportărilor contabile, precum şi la finele perioadei pentru care entitatea trebuie să întocmească declaraţia privind impozitul pe profit/venit, potrivit legii."

Art. 23

Modifica cuprins:

19. Articolul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"ART. 23

(1) Persoanele prevăzute la art. 1 care utilizează sisteme informatice de prelucrare automată a datelor au obligaţia să asigure prelucrarea datelor înregistrate în contabilitate în conformitate cu reglementările contabile aplicabile, controlul şi păstrarea acestora pe suporturi tehnice timp de 10 ani.

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) au obligaţia să asigure autorităţilor fiscale accesul la datele păstrate pe suporturi tehnice."

Art. 25^1

Introduce articol:

20. După articolul 25 se introduce un nou articol, articolul 25^1, cu următorul cuprins:

"ART. 25^1

În cazul reorganizării persoanelor juridice, acestea vor lua măsuri pentru păstrarea şi arhivarea, potrivit legii, a documentelor justificative şi a registrelor de contabilitate."

Art. 26

Modifica cuprins:

21. Articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"ART. 26

În caz de pierdere, sustragere sau distrugere a documentelor financiar-contabile se vor lua măsuri de reconstituire a acestora, potrivit reglementărilor emise în acest sens, în termen de maximum 30 de zile de la constatare, iar în caz de forţă majoră, în termen de 90 de zile de la constatarea încetării acesteia."

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf