Legea Contabilitatii - Capitolul II actualizat in 27 Decembrie 1991

Organizarea contabilitatii patrimoniului

  • «
  • 27 Decembrie 1991
  • »
Art. 11

(1) Persoanele prevăzute la art. 1 organizează şi ţin contabilitatea, de regulă, în compartimente distincte, conduse de către directorul financiar-contabil, contabilul şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie. Aceste persoane trebuie să posede studii economice superioare.

(2) Contabilitatea persoanelor prevăzute la art. 1 poate fi organizată şi ţinută şi de persoane juridice autorizate sau persoane fizice care au calitatea de contabil autorizat sau expert contabil. Acestea răspund potrivit legii.

(3) Răspunderea pentru organizarea şi ţinerea contabilităţii, potrivit prevederilor prezentei legi, revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane, care au obligaţia gestionării patrimoniului.

(4) Persoanele fizice prevăzute la alin. 1 răspund, împreună cu personalul din subordine, de ţinerea contabilităţii potrivit legii.

(5) În cazurile în care contabilitatea nu se ţine de persoane autorizate, răspunderea revine patronului.

(1) Persoanele prevăzute la art. 1 organizează şi ţin contabilitatea, de regulă, în compartimente distincte, conduse de către directorul financiar-contabil, contabilul şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie. Aceste persoane trebuie să posede studii economice superioare.

(2) Contabilitatea persoanelor prevăzute la art. 1 poate fi organizată şi ţinută şi de persoane juridice autorizate sau persoane fizice care au calitatea de contabil autorizat sau expert contabil. Acestea răspund potrivit legii.

(3) Răspunderea pentru organizarea şi ţinerea contabilităţii, potrivit prevederilor prezentei legi, revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane, care au obligaţia gestionării patrimoniului.

(4) Persoanele fizice prevăzute la alin. 1 răspund, împreună cu personalul din subordine, de ţinerea contabilităţii potrivit legii.

(5) În cazurile în care contabilitatea nu se ţine de persoane autorizate, răspunderea revine patronului.

Art. 12

(1) Obiectul contabilităţii patrimoniului îl constituie reflectarea în expresie bănească a bunurilor mobile şi imobile, inclusiv solul, bogăţiile naturale, zăcămintele şi alte bunuri cu potenţial economic, disponibilităţile băneşti, titlurile de valoare, drepturile şi obligaţiile persoanelor prevăzute la art. 1, precum şi mişcările şi modificările intervenite în urma operaţiunilor patrimoniale efectuate, cheltuielile, veniturile şi rezultatele obţinute de acestea.

(2) Deţinerea de valori materiale şi băneşti sub orice formă şi cu orice titlu, a oricăror drepturi şi obligaţii patrimoniale, precum şi efectuarea de operaţiuni patrimoniale fără înregistrarea lor în contabilitate sînt interzise.

(1) Obiectul contabilităţii patrimoniului îl constituie reflectarea în expresie bănească a bunurilor mobile şi imobile, inclusiv solul, bogăţiile naturale, zăcămintele şi alte bunuri cu potenţial economic, disponibilităţile băneşti, titlurile de valoare, drepturile şi obligaţiile persoanelor prevăzute la art. 1, precum şi mişcările şi modificările intervenite în urma operaţiunilor patrimoniale efectuate, cheltuielile, veniturile şi rezultatele obţinute de acestea.

(2) Deţinerea de valori materiale şi băneşti sub orice formă şi cu orice titlu, a oricăror drepturi şi obligaţii patrimoniale, precum şi efectuarea de operaţiuni patrimoniale fără înregistrarea lor în contabilitate sînt interzise.

Art. 13

(1) Contabilitatea mijloacelor fixe se ţine pe categorii şi pe fiecare obiect de evidenţă.

(2) Contabilitatea valorilor materiale se ţine cantitativ şi valoric sau numai valoric.

(1) Contabilitatea mijloacelor fixe se ţine pe categorii şi pe fiecare obiect de evidenţă.

(2) Contabilitatea valorilor materiale se ţine cantitativ şi valoric sau numai valoric.

Art. 14

Valoarea acţiunilor emise sau a altor titluri, precum şi vărsămintele efectuate în contul capitalului subscris se reflectă distinct în contabilitate.

Valoarea acţiunilor emise sau a altor titluri, precum şi vărsămintele efectuate în contul capitalului subscris se reflectă distinct în contabilitate.

Art. 15

Contabilitatea clienţilor şi furnizorilor, a celorlalte creanţe şi obligaţii se ţine pe categorii, precum şi pe fiecare persoană fizică sau juridică.

Contabilitatea clienţilor şi furnizorilor, a celorlalte creanţe şi obligaţii se ţine pe categorii, precum şi pe fiecare persoană fizică sau juridică.

Art. 16

Contabilitatea cheltuielilor se ţine pe feluri de cheltuieli, după natura lor.

Contabilitatea cheltuielilor se ţine pe feluri de cheltuieli, după natura lor.

Art. 17

Contabilitatea cheltuielilor finanţate din mijloace bugetare şi extrabugetare asigură atît evidenţa plăţilor de casă, cît şi a cheltuielilor efective, pe structura clasificaţiei bugetare.

Contabilitatea cheltuielilor finanţate din mijloace bugetare şi extrabugetare asigură atît evidenţa plăţilor de casă, cît şi a cheltuielilor efective, pe structura clasificaţiei bugetare.

Art. 18

Contabilitatea veniturilor se ţine pe feluri de venituri, după natura lor.

Contabilitatea veniturilor se ţine pe feluri de venituri, după natura lor.

Art. 19

(1) În contabilitate, profitul sau pierderea se stabileşte lunar.

(2) Repartizarea profitului se înregistrează în contabilitate pe destinaţii, potrivit legii.

(1) În contabilitate, profitul sau pierderea se stabileşte lunar.

(2) Repartizarea profitului se înregistrează în contabilitate pe destinaţii, potrivit legii.

Legenda:
- Articol/norma modificat(a)  
- Articol data precedenta
Legenda

Text vechi - paragraf vechi. Exemplu:

17. nerezident - orice persoana juridica straina si orice persoana fizica nerezidenta;

Text modificat - textul ce inlocuieste paragraful vechi. Exemplu:

17. nerezident - orice persoana juridica straina si orice persoana fizica nerezidenta si orice alte entitati straine;

Text nou introdus. Exemplu:

(1^1) Īn perioada 1 ianuarie 2009 - 31 decembrie 2009 inclusiv, nu se impoziteaza profitul obtinut de persoanele juridice straine.

Text abrogat. Exemplu:

Acciza este exigibila īn momentul eliberarii pentru consum sau cānd se constata pierderi sau lipsuri de produse accizabile.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf