Modificarile au fost aduse de

Legea Contabilitatii - Capitolul I modificari din 30 Iulie 1996

Dispozitii generale

  • Capitolul I
  • 30 Iulie 1996
Art. 8

Modifica:

1. Articolul 8 alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(2) Ministerul Finanţelor poate aproba excepţii de la regula inventarierii anuale pentru unele bunuri cu caracter special aflate în administrarea instituţiilor publice şi a regiilor autonome, la propunerea ministerelor de resort."

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf