Codul Rutier - Art. 80^1

  • Art. 80^1
29 Iunie 2007

Ordonanta de urgenta nr. 69 din 28 Iunie 2007

  • Text modificat integral

Text Nou

În situaţiile prevăzute la art. 79 şi 80, repararea vehiculelor se face pe baza documentului de constatare eliberat de unitatea de poliţie sau, după caz, de societăţile din domeniul asigurărilor.

17 Ianuarie 2007

Legea nr. 6 din 9 Ianuarie 2007

  • Text modificat
Text VechiText Nou

Persoanele fizice sau juridice autorizate să execute lucrări de reparaţii la vehicule avariate au obligaţia să comunice imediat, la solicitarea poliţiei rutiere, datele înregistrate, conform prevederilor legale, în evidenţele proprii.

?

Persoanele fizice sau juridice autorizate să execute lucrări de reparaţii la vehicule avariate au obligaţia să ţină evidenţa proprie a reparaţiilor executate, conform prevederilor legale, şi să comunice imediat, la cererea poliţiei rutiere, datele înregistrate solicitate de aceasta.

Compara text *** Compararea poate varia in functie de complexitatea modificarilor.

20 Septembrie 2006

Ordonanta de Urgenta nr. 63 din 6 Septembrie 2006

  • Articol nou

Text Nou

Persoanele fizice sau juridice autorizate să execute lucrări de reparaţii la vehicule avariate au obligaţia să comunice imediat, la solicitarea poliţiei rutiere, datele înregistrate, conform prevederilor legale, în evidenţele proprii.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf