Codul Rutier - Art. 79

 • Art. 79
29 Iunie 2007

Ordonanta de urgenta nr. 69 din 28 Iunie 2007

 • Text modificat integral

Text Nou

(1) Conducătorii de vehicule implicaţi într-un accident de circulaţie în urma căruia au rezultat numai avarierea vehiculelor şi/sau alte pagube materiale sunt obligaţi:

 • a) să scoată imediat vehiculele în afara părţii carosabile ori, dacă starea vehiculelor nu permite acest lucru, să le deplaseze cât mai aproape de bordură sau acostament, semnalizându-le prezenţa;
 • b) să se prezinte la unitatea de poliţie competentă pe raza căreia s-a produs accidentul în termen de cel mult 24 de ore de la producerea evenimentului pentru întocmirea documentelor de constatare.

(2) Se exceptează de la obligaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b):

 • a) conducătorii vehiculelor care încheie o constatare amiabilă de accident, în condiţiile legii;
 • b) conducătorul de vehicul care deţine o asigurare facultativă de avarii auto, iar accidentul de circulaţie a avut ca rezultat numai avarierea propriului vehicul.
17 Ianuarie 2007

Legea nr. 6 din 9 Ianuarie 2007

 • Text modificat integral

Text Nou

(1) Conducătorii vehiculelor implicaţi într-un accident de circulaţie în urma căruia a rezultat numai avarierea vehiculelor respective sunt obligaţi să le scoată imediat în afara părţii carosabile ori, dacă nu este posibil, să le deplaseze cât mai aproape de bordură sau de acostament, semnalizându-le corespunzător.

(2) Dacă cel puţin unul dintre vehiculele implicate în accident nu poate fi deplasat la unitatea de poliţie, conducătorii implicaţi sunt obligaţi să anunţe imediat şi să aştepte poliţia în vederea întocmirii documentelor de constatare a accidentului şi eliberării autorizaţiei de reparaţie.

(3) În situaţia în care vehiculele avariate pot fi deplasate fără riscul de a periclita siguranţa circulaţiei, conducătorii acestora se vor prezenta imediat cu vehiculele la unitatea de poliţie pe a cărei rază a avut loc evenimentul, în vederea întocmirii documentelor de constatare a accidentului şi eliberării autorizaţiei de reparaţie.

(4) Pentru conducătorii de vehicule care s-au deplasat la poliţie cu vehiculele avariate, poliţia este obligată să întocmească documentele de constatare a accidentului şi să elibereze autorizaţia de reparaţie.

20 Septembrie 2006

Ordonanta de Urgenta nr. 63 din 6 Septembrie 2006

 • Text modificat
 • Introduce
 • Modifica
 • Abroga

Text Nou

(2^1) Dispoziţiile alin. (2) nu se aplică în cazul în care se încheie o constatare amiabilă de accident, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

 • a) s-au produs pagube materiale a căror despăgubire este asigurată prin poliţa de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule;
 • b) accidentul nu s-a produs ca urmare a săvârşirii faptelor pentru care se reţine permisul de conducere sau dovada înlocuitoare a acestuia, în condiţiile prevăzute la art. 111 alin. (1) lit. b) şi c), după caz, precum şi a faptei prevăzute la art. 86 alin. (1);
 • c) cel puţin unul dintre conducătorii vehiculelor implicate în accident şi-a recunoscut vinovăţia în producerea accidentului de circulaţie;
 • d) conducătorul de vehicul care şi-a recunoscut vinovăţia în producerea accidentului de circulaţie deţine asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule valabilă;
 • e) cei doi conducători de vehicule implicate în accidentul de circulaţie au completat şi au semnat fără obiecţiuni formularul de constatare amiabilă de accident.

(2^2) Societatea de asigurare verifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (2^1) lit. a) - e), precum şi corectitudinea întocmirii formularului de constatare amiabilă de accident şi atestă, după caz, validitatea sau nulitatea constatării amiabile de accident.

(2^3) Societăţile de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule sau reprezentanţii acestora, sesizaţi de producerea unui accident de circulaţie în baza formularului de constatare amiabilă de accident, au obligaţia de a anunţa imediat unitatea de poliţie pe raza căreia s-a produs evenimentul, precum şi de a aduce la cunoştinţa celui implicat obligaţia de a se prezenta la unitatea de poliţie, dacă există indicii cu privire la neîndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (2^1) lit. b).

(2^4) În situaţia prevăzută la alin. (2^3), conducătorul de vehicul implicat în accidentul de circulaţie are obligaţia de a se prezenta la unitatea de poliţie în termen de 24 de ore de la data primirii invitaţiei din partea acesteia, în vederea întocmirii documentelor de constatare a accidentului de circulaţie şi eliberării autorizaţiei de reparaţie.

(2^5) Procedura atestării prevăzute la alin. (2^2), precum şi forma, conţinutul şi modul de distribuire a formularului de constatare amiabilă de accident, prevăzut la alin. (2^1) lit. e), se stabilesc prin ordin al preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Text VechiText Nou

(2) În situaţia prevăzută la alin. (1), conducătorul de vehicul este obligat să se prezinte imediat la unitatea de poliţie pe raza căreia s-a produs accidentul, în vederea întocmirii documentelor de constatare.

?

(2) În situaţia prevăzută la alin. (1), conducătorul de vehicul este obligat să se prezinte în termen de 24 de ore la unitatea de poliţie pe raza căreia s-a produs accidentul, în vederea întocmirii documentelor de constatare şi eliberării autorizaţiei de reparaţie.

Compara text *** Compararea poate varia in functie de complexitatea modificarilor.

Text Abrogat

(3) Dacă în accidentul de circulaţie sunt implicaţi doi sau mai mulţi conducători ale căror vehicule avariate pot fi deplasate fără riscul de a periclita siguranţa circulaţiei, aceştia se vor prezenta imediat cu vehiculele la unitatea de poliţie pe raza căreia a avut loc evenimentul, pentru întocmirea documentelor de constatare a accidentului.

3 August 2006

Ordonanta de urgenta nr. 195 din 12 decembrie 2002 (Republicare din 3 August 2006)

 • Republicare
 • Text Republicat

Text Republicat

(1) Conducătorul de vehicul implicat într-un accident de circulaţie în urma căruia a rezultat numai avarierea vehiculului este obligat să-l scoată imediat în afara părţii carosabile ori, dacă nu este posibil, să-l deplaseze cât mai aproape de bordură sau acostament, semnalizându-l corespunzător.

(2) În situaţia prevăzută la alin. (1), conducătorul de vehicul este obligat să se prezinte imediat la unitatea de poliţie pe raza căreia s-a produs accidentul, în vederea întocmirii documentelor de constatare.

(3) Dacă în accidentul de circulaţie sunt implicaţi doi sau mai mulţi conducători ale căror vehicule avariate pot fi deplasate fără riscul de a periclita siguranţa circulaţiei, aceştia se vor prezenta imediat cu vehiculele la unitatea de poliţie pe raza căreia a avut loc evenimentul, pentru întocmirea documentelor de constatare a accidentului.

28 Decembrie 2002

Ordonanta de urgenta nr. 195 din 12 decembrie 2002

 • Publicare initiala

Text Initial

(1) Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai de către o persoană care are o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge ori o concentraţie ce depăşeşte 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat sau care se află sub influenţa unor substanţe ori produse stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 5 ani.

(2) Lista substanţelor cu efect psihoactiv contraindicate conducătorilor de autovehicule şi tramvaie se stabileşte de către Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) Dacă persoana aflată în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) efectuează transport public de persoane ori transportă substanţe sau produse periculoase, pedeapsa este închisoare de la 2 la 7 ani.

(4) Refuzul, împotrivirea sau sustragerea unei persoane care conduce pe drumurile publice un autovehicul sau tramvai de a se supune recoltării probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei ori a consumului de produse sau substanţe stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora sau testării aerului expirat se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 5 ani.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf