Codul Rutier - Art. 40

  • Art. 40
17 Ianuarie 2007

Legea nr. 6 din 9 Ianuarie 2007

  • Text modificat
Text VechiText Nou

(1) Regulile de circulaţie pe drumurile publice aplicabile autovehiculelor destinate transporturilor de mărfuri, celor cu mase sau dimensiuni de gabarit depăşite ori care transportă mărfuri sau produse periculoase se stabilesc prin regulament, în conformitate cu reglementările în vigoare.

(2) Conducerea vehiculelor destinate transportului de mărfuri, a căror masă totală maximă autorizată este mai mare de 3,5 tone, transportului de mărfuri sau produse periculoase, transportului public de persoane, precum şi conducerea vehiculelor cu mase sau dimensiuni de gabarit depăşite sunt permise numai conducătorilor de autovehicule sau tramvaie atestaţi profesional de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.

(3) Prevederile alin. (2) nu se aplică în cazul Ministerului Administraţiei şi Internelor, Ministerului Apărării şi Serviciului Român de Informaţii.

(4) Condiţiile de obţinere a certificatului de atestare profesională se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului.

(5) Certificatul de atestare profesională care conferă titularului dreptul de a efectua activitatea pentru care a fost eliberat este valabil numai însoţit de permisul de conducere.

?

Regulile de circulaţie pe drumurile publice aplicabile autovehiculelor destinate transporturilor de mărfuri, celor cu mase sau cu dimensiuni de gabarit depăşite ori care transportă mărfuri sau produse periculoase se stabilesc prin regulament, în conformitate cu reglementările în vigoare.

Compara text *** Compararea poate varia in functie de complexitatea modificarilor.

20 Septembrie 2006

Ordonanta de Urgenta nr. 63 din 6 Septembrie 2006

  • Text modificat
Text VechiText Nou

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), conducerea vehiculelor aparţinând Ministerului Administraţiei şi Internelor, Ministerului Apărării şi Serviciului Român de Informaţii, destinate transportului de mărfuri, a căror masă totală maximă autorizată este mai mare de 3,5 tone, transportului de mărfuri sau produse periculoase, transportului de persoane, precum şi conducerea vehiculelor cu mase sau dimensiuni de gabarit depăşite, care execută transporturi pentru nevoile proprii ale acestor instituţii, sunt permise conducătorilor de autovehicule sau tramvaie numai pe baza atestatului profesional eliberat de aceste instituţii, în condiţiile stabilite de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului. Acest atestat este valabil numai pentru perioada în care conducătorii auto respectivi fac parte din aceste instituţii.

?

(3) Prevederile alin. (2) nu se aplică în cazul Ministerului Administraţiei şi Internelor, Ministerului Apărării şi Serviciului Român de Informaţii.

Compara text *** Compararea poate varia in functie de complexitatea modificarilor.

3 August 2006

Ordonanta de urgenta nr. 195 din 12 decembrie 2002 (Republicare din 3 August 2006)

  • Republicare
  • Text Republicat

Text Republicat

(1) Regulile de circulaţie pe drumurile publice aplicabile autovehiculelor destinate transporturilor de mărfuri, celor cu mase sau dimensiuni de gabarit depăşite ori care transportă mărfuri sau produse periculoase se stabilesc prin regulament, în conformitate cu reglementările în vigoare.

(2) Conducerea vehiculelor destinate transportului de mărfuri, a căror masă totală maximă autorizată este mai mare de 3,5 tone, transportului de mărfuri sau produse periculoase, transportului public de persoane, precum şi conducerea vehiculelor cu mase sau dimensiuni de gabarit depăşite sunt permise numai conducătorilor de autovehicule sau tramvaie atestaţi profesional de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), conducerea vehiculelor aparţinând Ministerului Administraţiei şi Internelor, Ministerului Apărării şi Serviciului Român de Informaţii, destinate transportului de mărfuri, a căror masă totală maximă autorizată este mai mare de 3,5 tone, transportului de mărfuri sau produse periculoase, transportului de persoane, precum şi conducerea vehiculelor cu mase sau dimensiuni de gabarit depăşite, care execută transporturi pentru nevoile proprii ale acestor instituţii, sunt permise conducătorilor de autovehicule sau tramvaie numai pe baza atestatului profesional eliberat de aceste instituţii, în condiţiile stabilite de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului. Acest atestat este valabil numai pentru perioada în care conducătorii auto respectivi fac parte din aceste instituţii.

(4) Condiţiile de obţinere a certificatului de atestare profesională se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului.

(5) Certificatul de atestare profesională care conferă titularului dreptul de a efectua activitatea pentru care a fost eliberat este valabil numai însoţit de permisul de conducere.

28 Decembrie 2002

Ordonanta de urgenta nr. 195 din 12 decembrie 2002

  • Publicare initiala

Text Initial

(1) Regulile de circulaţie pe drumurile publice, aplicabile autovehiculelor cu mase şi/sau dimensiuni de gabarit depăşite ori care transportă mărfuri sau produse periculoase, se stabilesc prin regulament.

(2) Conducătorii auto care efectuează transport public de persoane sau de substanţe ori produse periculoase, precum şi cei care conduc autovehicule cu mase şi/sau dimensiuni de gabarit depăşite sunt obligaţi să posede un atestat profesional, eliberat de autoritatea competentă.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf