Codul Rutier - Art. 17

 • Art. 17
20 Septembrie 2006

Ordonanta de Urgenta nr. 63 din 6 Septembrie 2006

 • Text modificat
Text VechiText Nou

(1) Radierea din evidenţă a vehiculelor se face de către autoritatea care a efectuat înmatricularea sau înregistrarea, la cererea proprietarului sau a mandatarului acestuia, în următoarele cazuri:

 • a) proprietarul sau mandatarul acestuia doreşte retragerea din circulaţie a vehiculului şi face dovada depozitării acestuia într-un spaţiu adecvat, deţinut în condiţiile legii;
 • b) proprietarul sau mandatarul acestuia face dovada dezmembrării vehiculului;
 • c) la trecerea vehiculului în proprietatea altei persoane, în condiţiile legii;
 • d) la schimbarea domiciliului, a reşedinţei sau a sediului proprietarului, pe raza de competenţă a altei autorităţi decât cea care a efectuat înmatricularea sau înregistrarea;
 • e) la scoaterea definitivă din România a vehiculului respectiv.

(2) Radierea din evidenţă a vehiculelor indisponibilizate prin instituirea unui sechestru asigurător se poate face în baza hotărârii instanţei de judecată, conform legii, de către autoritatea care a efectuat înmatricularea sau înregistrarea.

(3) Este interzisă circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor radiate din evidenţă.

(4) Vehiculele declarate, prin decizie a autorităţii publice locale, fără proprietar sau abandonate se radiază din oficiu în termen de 30 de zile de la primirea deciziei respective.

?

(1) Radierea din evidenţă a vehiculelor se face de către autoritatea care a efectuat înmatricularea sau înregistrarea doar în cazul scoaterii definitive din circulaţie a acestora, la cererea proprietarului, în următoarele cazuri:

 • a) proprietarul doreşte retragerea definitivă din circulaţie a vehiculului şi face dovada depozitării acestuia într-un spaţiu adecvat, deţinut în condiţiile legii;
 • b) proprietarul face dovada dezmembrării, casării sau predării vehiculului la unităţi specializate în vederea dezmembrării;
 • c) la scoaterea definitivă din România a vehiculului respectiv;
 • d) în cazul furtului vehiculului.

(2) Radierea din evidenţă a vehiculelor înregistrate, la trecerea acestora în proprietatea altei persoane, se face de către autoritatea care a efectuat înregistrarea, la cererea proprietarului, în condiţiile legii.

(3) Este interzisă circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor radiate din evidenţă.

(4) Vehiculele declarate, potrivit legii, prin dispoziţie a autorităţii administraţiei publice locale, fără stăpân sau abandonate se radiază din oficiu în termen de 30 de zile de la primirea dispoziţiei respective.

Compara text *** Compararea poate varia in functie de complexitatea modificarilor.

3 August 2006

Ordonanta de urgenta nr. 195 din 12 decembrie 2002 (Republicare din 3 August 2006)

 • Republicare
 • Text Republicat

Text Republicat

(1) Radierea din evidenţă a vehiculelor se face de către autoritatea care a efectuat înmatricularea sau înregistrarea, la cererea proprietarului sau a mandatarului acestuia, în următoarele cazuri:

 • a) proprietarul sau mandatarul acestuia doreşte retragerea din circulaţie a vehiculului şi face dovada depozitării acestuia într-un spaţiu adecvat, deţinut în condiţiile legii;
 • b) proprietarul sau mandatarul acestuia face dovada dezmembrării vehiculului;
 • c) la trecerea vehiculului în proprietatea altei persoane, în condiţiile legii;
 • d) la schimbarea domiciliului, a reşedinţei sau a sediului proprietarului, pe raza de competenţă a altei autorităţi decât cea care a efectuat înmatricularea sau înregistrarea;
 • e) la scoaterea definitivă din România a vehiculului respectiv.

(2) Radierea din evidenţă a vehiculelor indisponibilizate prin instituirea unui sechestru asigurător se poate face în baza hotărârii instanţei de judecată, conform legii, de către autoritatea care a efectuat înmatricularea sau înregistrarea.

(3) Este interzisă circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor radiate din evidenţă.

(4) Vehiculele declarate, prin decizie a autorităţii publice locale, fără proprietar sau abandonate se radiază din oficiu în termen de 30 de zile de la primirea deciziei respective.

28 Decembrie 2002

Ordonanta de urgenta nr. 195 din 12 decembrie 2002

 • Publicare initiala

Text Initial

Înmatricularea sau înregistrarea unui vehicul se anulează de către autoritatea care a efectuat-o, în cazul în care această operaţiune s-a făcut cu încălcarea normelor legale sau prin mijloace frauduloase.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf