Codul Rutier - Art. 113

 • Art. 113
12 Noiembrie 2012

Legea nr. 187 din 24 octombrie 2012

 • Text modificat
Text VechiText Nou
c) la încetarea măsurii de siguranţă prevăzute la art. 112 lit. c) din Codul penal;
?
c) la încetarea măsurii de siguranţă prevăzute la art. 108 lit. c) din Codul penal;

Compara text *** Compararea poate varia in functie de complexitatea modificarilor.

29 Iunie 2007

Ordonanta de urgenta nr. 69 din 28 Iunie 2007

 • Text modificat
 • Introduce
 • Abroga

Text Nou

(1^1) Titularul permisului de conducere eliberat de o autoritate străină, împotriva căruia s-a dispus suspendarea dreptului de a conduce, poate solicita şefului poliţiei rutiere pe raza căreia a fost constatată fapta, restituirea documentului, înainte de expirarea perioadei de suspendare, cu cel mult o zi lucrătoare înainte de data părăsirii teritoriului României.

(1^2) În situaţia restituirii permisului de conducere potrivit alin. (1^1), Inspectoratul General al Poliţiei Române comunică sancţiunea aplicată autorităţii străine care a eliberat documentul.

Text Abrogat

b) când, în condiţiile art. 96 alin. (4), s-a hotărât că exercitarea dreptului de a conduce nu se suspendă;

Text Abrogat

d) în baza rezoluţiei sau, după caz, a ordonanţei procurorului prin care s-a dispus neînceperea urmăririi penale, scoaterea de sub urmărirea penală sau încetarea urmăririi penale;
3 August 2006

Ordonanta de urgenta nr. 195 din 12 decembrie 2002 (Republicare din 3 August 2006)

 • Republicare
 • Text Republicat

Text Republicat

(1) Permisul de conducere se restituie titularului:

 • a) la expirarea perioadei de suspendare;
 • b) când, în condiţiile art. 96 alin. (4), s-a hotărât că exercitarea dreptului de a conduce nu se suspendă;
 • c) la încetarea măsurii de siguranţă prevăzute la art. 112 lit. c) din Codul penal;
 • d) în baza rezoluţiei sau, după caz, a ordonanţei procurorului prin care s-a dispus neînceperea urmăririi penale, scoaterea de sub urmărirea penală sau încetarea urmăririi penale;
 • e) în baza hotărârii judecătoreşti rămase definitive prin care s-a dispus achitarea inculpatului ori procesul-verbal de constatare a contravenţiei a fost anulat;
 • f) la încetarea cauzelor pentru care a fost retras permisul de conducere în condiţiile art. 97 alin. (4), certificată printr-un act medico-legal.

(2) Permisul de conducere se restituie de către poliţia rutieră în condiţiile stabilite în regulament.

28 Decembrie 2002

Ordonanta de urgenta nr. 195 din 12 decembrie 2002

 • Publicare initiala

Text Initial

(1) Consiliile judeţene, consiliile locale şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti au următoarele atribuţii:

 • a) iau măsuri pentru menţinerea permanentă în stare tehnică bună a drumurilor pe care le administrează;
 • b) instalează, aplică şi întreţin mijloacele de semnalizare rutieră şi echipamentele destinate siguranţei circulaţiei, ţinând evidenţa acestora;
 • c) întocmesc şi actualizează planurile de organizare a circulaţiei pentru localităţile urbane şi iau măsuri pentru realizarea lucrărilor ce se impun în vederea asigurării fluenţei şi siguranţei traficului, precum şi a reducerii nivelurilor de emisii poluante;
 • d) stabilesc reglementări referitoare la regimul de acces şi circulaţie, staţionare şi parcare pentru diferite categorii de vehicule;
 • e) iau măsuri pentru amenajarea de trotuare şi drumuri laterale pentru circulaţia pietonilor, vehiculelor cu tracţiune animală, a tractoarelor şi de piste pentru biciclete;
 • f) înregistrează şi ţin evidenţa vehiculelor nesupuse înmatriculării;
 • g) iau măsuri pentru ridicarea şi depozitarea, în spaţii special amenajate, a autovehiculelor, remorcilor, caroseriilor sau subansamblurilor acestora, devenite improprii din punct de vedere tehnic pentru a circula pe drumurile publice, abandonate sau părăsite pe domeniul public;
 • h) iau măsuri pentru asigurarea spaţiului şi depozitării vehiculelor cu tracţiune animală depistate circulând pe drumurile publice pe care le este interzis accesul.

(2) Proiectele de sistematizare a localităţilor, precum şi a drumurilor publice din interiorul şi din afara acestora, elaborate de consiliile locale şi ale municipiului Bucureşti, vor fi avizate de poliţia specializată.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf