Codul Rutier - Art. 106

  • Art. 106
14 August 2013

Legea nr. 255 din 19 iulie 2013

  • Text modificat
Text VechiText Nou

b) când fapta a fost urmărită ca infracţiune prevăzută de prezenta ordonanţă de urgenţă, iar instanţa de judecată sau procurorul a dispus înlocuirea răspunderii penale cu una dintre sancţiunile cu caracter administrativ prevăzute la art. 91 din Codul penal;

?

b) când fapta a fost urmărită ca infracţiune prevăzută de prezenta ordonanţă de urgenţă, iar procurorul a dispus clasarea ori renunţarea la urmărirea penală sau instanţa a dispus renunţarea la aplicarea pedepsei ori amânarea aplicării pedepsei;

Compara text *** Compararea poate varia in functie de complexitatea modificarilor.

29 Iunie 2007

Ordonanta de urgenta nr. 69 din 28 Iunie 2007

  • Text modificat integral

Text Nou

(1) Până la expirarea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce, conducătorul de autovehicul şi tramvai trebuie să se prezinte la serviciul poliţiei rutiere care îl are în evidenţă, pentru verificarea cunoaşterii regulilor de circulaţie, după cum urmează:

  • a) când permisul de conducere i-a fost reţinut pentru conducerea sub influenţa băuturilor alcoolice sau pentru nerespectarea regulilor privind prioritatea de trecere, depăşirea sau trecerea la culoarea roşie a semaforului, dacă prin aceasta s-a produs un accident de circulaţie din care a rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale;
  • b) când fapta a fost urmărită ca infracţiune prevăzută de prezenta ordonanţă de urgenţă, iar instanţa de judecată sau procurorul a dispus înlocuirea răspunderii penale cu una dintre sancţiunile cu caracter administrativ prevăzute la art. 91 din Codul penal;
  • c) când a solicitat reducerea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce, conform art. 104.

(2) Perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce autovehicule sau tramvaie se prelungeşte cu 30 de zile, dacă titularul permisului de conducere nu promovează testul de cunoaştere a regulilor de circulaţie, în situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), sau nu se prezintă la serviciul poliţiei rutiere pentru susţinerea verificării cunoaşterii regulilor de circulaţie.

3 August 2006

Ordonanta de urgenta nr. 195 din 12 decembrie 2002 (Republicare din 3 August 2006)

  • Republicare
  • Text Republicat

Text Republicat

(1) În cazurile prevăzute la art. 100 alin. (3), art. 101 alin. (3), art. 102 alin. (3) şi art. 107 conducătorul de autovehicul sau tramvai trebuie să se prezinte obligatoriu, conform convocării, pentru verificarea cunoaşterii regulilor de circulaţie.

(2) În cazul nepromovării testului de cunoaştere a regulilor de circulaţie, perioada de suspendare se prelungeşte până la promovarea testului.

28 Decembrie 2002

Ordonanta de urgenta nr. 195 din 12 decembrie 2002

  • Publicare initiala

Text Initial

(1) Hotărârea pronunţată în primă instanţă este supusă recursului.

(2) Recursul, împreună cu actele care au stat la baza hotărârii, se depune la instanţa a cărei hotărâre se atacă, în termen de 15 zile de la comunicare.

(3) Judecata se face de urgenţă, cu citarea părţilor, iar hotărârea tribunalului este definitivă şi irevocabilă.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf