Codul Rutier - Capitolul IX modificari din 20 Septembrie 2006

Atributii ale unor ministere si ale altor autoritati ale administratiei publice

  • Capitolul IX
  • 20 Septembrie 2006
Art. 122

Introduce lit. q)

34. La articolul 122, după litera p) se introduce o nouă literă, litera q), cu următorul cuprins:

"q) elaborează, în condiţiile legii, norme privind evaluarea capacităţilor psihologice solicitate în activitatea de conducere a autovehiculelor sau tramvaielor."

Art. 125

Modifica lit. c)

35. La articolul 125, litera c) va avea următorul cuprins:

"c) elaborează norme privind examinarea medicală a conducătorilor de autovehicule şi tramvaie, precum şi norme privind prelevarea probelor biologice în vederea stabilirii intoxicaţiei etilice şi a stării de influenţă a produselor şi substanţelor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora asupra comportamentului conducătorilor de autovehicule şi tramvaie;".

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf