Modificarile au fost aduse de

Codul Rutier - Capitolul VIII modificari din 26 Octombrie 2010

Cai de atac impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei

  • Capitolul VIII
  • 26 Octombrie 2010
Art. 118

Modifica alin. (2)

1. La articolul 118, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(2) Plângerea suspendă executarea amenzilor şi a sancţiunilor contravenţionale complementare de la data înregistrării acesteia până la data pronunţării hotărârii judecătoreşti."

Introduce alin. (3^1)

2. La articolul 118, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:

"(3^1) Hotărârea judecătorească prin care judecătoria soluţionează plângerea este definitivă şi irevocabilă."

Modifica alin. (4)

3. La articolul 118, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(4) În termen de 15 zile de la data pronunţării hotărârii judecătoreşti prin care instanţa a respins plângerea împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei, contravenientul este obligat să se prezinte la serviciul poliţiei rutiere care îl are în evidenţă pentru a preda permisul de conducere."

Art. 120

Modifica alin. (1)

4. La articolul 120, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"ART. 120

(1) Procesul-verbal neatacat în termen de 15 zile de la data comunicării acestuia, precum şi, după caz, hotărârea judecătorească prin care s-a soluţionat plângerea constituie titluri executorii, fără vreo altă formalitate."

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf