Modificarile au fost aduse de

Codul Rutier - Capitolul VII modificari din 31 Ianuarie 2011

Raspunderea contraventionala

  • Capitolul VII
  • 31 Ianuarie 2011
Art. 102

Modifica alin. (1), pct. 28

2. La articolul 102 alineatul (1), punctul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"28. conducerea autovehiculului pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheaţă sau polei, fără ca acesta să fie dotat cu anvelope de iarnă, iar în cazul autovehiculului de transport marfă cu o masă totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone şi al autovehiculului de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv cel al conducătorului auto, fără ca acestea să fie echipate cu anvelope de iarnă pe roţile axei/axelor de tracţiune sau fără a avea montate pe aceste roţi lanţuri sau alte echipamente antiderapante omologate;".

Art. 112

Introduce alin. (1), lit. h^1)

3. La articolul 112 alineatul (1), după litera h) se introduce o nouă literă, litera h^1), cu următorul cuprins:

"h^1) autovehiculul nu este dotat, la circulaţia pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheaţă sau polei, cu anvelope de iarnă, iar autovehiculul de transport marfă cu o masă totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone şi autovehiculul de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv cel al conducătorului auto, nu sunt echipate cu anvelope de iarnă pe roţile axei/axelor de tracţiune sau nu au montate pe aceste roţi lanţuri sau alte echipamente antiderapante omologate;".

Modifica alin. (2)

4. La articolul 112, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(2) În situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b), c), e), g), h^1), k), o), p), r) şi s), la reţinerea certificatului de înmatriculare sau de înregistrare, poliţistul rutier eliberează conducătorului de vehicul o dovadă înlocuitoare fără drept de circulaţie, iar în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a), d), f), h), i), j), l), m), n), t), u), v) şi x), o dovadă înlocuitoare cu drept de circulaţie pentru 15 zile."

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf