Codul Rutier - Capitolul VII modificari din 20 Septembrie 2006

Raspunderea contraventionala

  • Capitolul VII
  • 20 Septembrie 2006
Art. 96

Modifica alin. (2), lit. b)

28. La articolul 96 alineatul (2), litera e) va avea următorul cuprins:

"e) radierea din oficiu a înmatriculării sau înregistrării vehiculului, în cazurile prevăzute la art. 17 alin. (4);".

Art. 97

Modifica alin. (4)

29. Alineatul (4) al articolului 97 va avea următorul cuprins:

"(4) Retragerea permisului de conducere se dispune de către poliţia rutieră dacă titularul acestuia a fost declarat inapt pentru a conduce vehicule pe drumurile publice de către o unitate de asistenţă medicală ambulatorie de specialitate autorizată în acest sens."

Art. 102

Introduce alin. (1), pct. 38

30. La articolul 102 alineatul (1), după punctul 37 se introduce un nou punct, punctul 38, cu următorul cuprins:

"38. nerespectarea obligaţiei de comunicare prevăzute la art. 80^1 sau comunicarea de date inexacte ori incomplete."

Normele de trimitere la articolul 22 alineatul (5) se consideră a fi făcute la articolul 22 alineatul (6)

38. La articolul 91 şi la articolul 102 alineatul (1) punctul 7, normele de trimitere la articolul 22 alineatul (5) se consideră a fi făcute la articolul 22 alineatul (6).

Art. 105

Introduce pct. 29

31. La articolul 105, după punctul 28 se introduce un nou punct, punctul 29, cu următorul cuprins:

"29. nerespectarea obligaţiei de comunicare prevăzute la art. 80^1 sau comunicarea de date inexacte ori incomplete."

Art. 114

Abroga alin. (1), lit. c)

32. La articolul 114 alineatul (1), litera c) se abrogă.

Art. 116

Modifica alin. (1) partea introductiva si alin. (3), lit. a)

33. La articolul 116, alineatul (1) partea introductivă şi alineatul (3) litera a) vor avea următorul cuprins:

"(1) Persoana al cărei permis de conducere a fost anulat ca urmare a rămânerii definitive a unei hotărâri judecătoreşti de condamnare pentru una dintre faptele prevăzute la art. 114 alin. (1) şi la art. 115 alin. (1) se poate prezenta la examen pentru obţinerea unui nou permis de conducere, pentru toate categoriile avute anterior, după caz, dacă a intervenit una dintre situaţiile următoare:

..........................................................................

a) este aptă din punct de vedere medical;".

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf