Modificarile au fost aduse de

Codul Rutier - Capitolul VII modificari din 17 Ianuarie 2007

Raspunderea contraventionala

  • Capitolul VII
  • 17 Ianuarie 2007
Art. 97

Modifica alin. (4)

20. La articolul I punctul 29, alineatul (4) al articolului 97 va avea următorul cuprins:

"(4) Retragerea permisului de conducere se dispune de către poliţia rutieră dacă titularul acestuia a fost declarat inapt pentru a conduce vehicule pe drumurile publice de către o unitate de asistenţă medicală autorizată."

Art. 100

Modifica alin. (3), lit. g)

21. La articolul I, după punctul 29 se introduc două noi puncte, punctele 29^1 şi 29^2, cu următorul cuprins:

"29^1. La articolul 100, litera g) a alineatului (3) va avea următorul cuprins:

<<g) nerespectarea prevederilor art. 79 alin. (2) sau (3), după caz.>>

29^2. La alineatul (1) al articolului 102, punctele 7 şi 18 se abrogă."

Art. 102

Abroga pct. (1), alin. 7 si 18

21. La articolul I, după punctul 29 se introduc două noi puncte, punctele 29^1 şi 29^2, cu următorul cuprins:

"29^1. La articolul 100, litera g) a alineatului (3) va avea următorul cuprins:

<<g) nerespectarea prevederilor art. 79 alin. (2) sau (3), după caz.>>

29^2. La alineatul (1) al articolului 102, punctele 7 şi 18 se abrogă."

Modifica pct. (1), alin. 38

22. La articolul I punctul 30, punctul 38 al alineatului (1) al articolului 102 va avea următorul cuprins:

"38. nerespectarea obligaţiei de comunicare prevăzute la art. 80^1 şi la art. 81 alin. (3) sau comunicarea de date inexacte ori incomplete."

Art. 105

Modifica pct. 29

23. La articolul I punctul 31, punctul 29 al articolului 105 va avea următorul cuprins:

"29. nerespectarea obligaţiei de comunicare prevăzute la art. 80^1 şi la art. 81 alin. (3) sau comunicarea de date inexacte ori incomplete."

Art. 111

Modifica alin. (5)

24. La articolul I, după punctul 31 se introduce un nou punct, punctul 31^1, cu următorul cuprins:

"31^1. Alineatul (5) al articolului 111 va avea următorul cuprins:

<<(5) În situaţiile prevăzute la art. 90 alin. (1), art. 100 alin. (3) şi la art. 101 alin. (3), dovada înlocuitoare a permisului de conducere se eliberează cu drept de circulaţie pentru o perioadă de 15 zile.>>"

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf