Modificarile au fost aduse de

Codul Rutier - Capitolul VII modificari din 14 August 2013

Raspunderea contraventionala

  • Capitolul VII
  • 14 August 2013
Art. 103

Modifica:

2. La articolul 103 alineatul (1), litera c) va avea următorul cuprins:

c) pentru o perioadă de 90 de zile când fapta conducătorului de autovehicul sau tramvai a fost urmărită ca infracţiune la regimul circulaţiei pe drumurile publice, precum şi în cazul accidentului de circulaţie din care a rezultat decesul sau vătămarea corporală a unei persoane şi instanţa de judecată sau procurorul a dispus clasarea, renunţarea la urmărirea penală, renunţarea la aplicarea pedepsei sau amânarea aplicării pedepsei, dacă pentru regula de circulaţie încălcată prezenta ordonanţă de urgenţă prevede suspendarea exercitării dreptului de a conduce.

Art. 106

Modifica:

3. La articolul 106 alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:

b) când fapta a fost urmărită ca infracţiune prevăzută de prezenta ordonanţă de urgenţă, iar procurorul a dispus clasarea ori renunţarea la urmărirea penală sau instanţa a dispus renunţarea la aplicarea pedepsei ori amânarea aplicării pedepsei;

Art. 116

Modifica:

4. La articolul 116 alineatul (1), literele b) şi d) vor avea următorul cuprins:

b) a trecut un an de la data graţierii pedepsei sau a rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere;

..........................................................................

d) interzicerea dreptului de a exercita profesia sau ocupaţia de conducător de autovehicule, prevăzută la art. 66 alin. (1) lit. i) din Codul penal, a expirat sau a fost revocată.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf