Codul Rutier - Capitolul VII modificari din 12 Noiembrie 2012

Raspunderea contraventionala

  • Capitolul VII
  • 12 Noiembrie 2012
Art. 111

Modifica alin. (1), lit. b)

4. La articolul 111 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"b) când titularul acestuia a săvârşit una dintre infracţiunile prevăzute la art. 334, art. 335 alin. (2), art. 336, 337, art. 338 alin. (1) şi la art. 339 alin. (3) şi (4) din Codul penal."

Modifica alin. (3) si (5)

5. La articolul 111, alineatele (3) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

"(3) În situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi d), la art. 102 alin. (3) lit. a) şi c) din prezenta ordonanţă de urgenţă, precum şi în cele menţionate la art. 334 alin. (2) şi (4), art. 335 alin. (2), art. 336, 337, art. 338 alin. (1), art. 339 alin. (2) şi (4) din Codul penal, dovada înlocuitoare a permisului de conducere se eliberează fără drept de circulaţie.

..........................................................................

(5) În situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. e) şi g) şi la alin. (3) lit. b) şi e) din prezenta ordonanţă de urgenţă, la art. 100 alin. (3), la art. 101 alin. (3), precum şi la art. 334 alin. (1) şi (3) din Codul penal, dovada înlocuitoare a permisului de conducere se eliberează cu drept de circulaţie pentru o perioadă de 15 zile."

Art. 113

Modifica alin. (1), lit. c)

6. La articolul 113 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"c) la încetarea măsurii de siguranţă prevăzute la art. 108 lit. c) din Codul penal;".

Art. 114

Modifica alin. (1), pct. b) si d)

7. La articolul 114 alineatul (1), literele b) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

"b) titularul permisului de conducere a fost condamnat, printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru infracţiunile prevăzute la art. 334 alin. (2) şi (4), art. 335 alin. (2), art. 336, 337, art. 338 alin. (1), art. 339 alin. (2) şi (4) din Codul penal;

..........................................................................

d) titularului permisului de conducere i s-a aplicat, printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pedeapsa complementară a interzicerii exercitării profesiei sau ocupaţiei de conducător de vehicule, prevăzută la art. 66 alin. (1) lit. i) din Codul penal."

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf