Codul Rutier - Capitolul VII actualizat in 28 Decembrie 2002

Raspunderea contraventionala

 • «
 • 28 Decembrie 2002
 • »
Art. 87

(1) Încălcarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă, altele decât cele care întrunesc elementele constitutive ale unei infracţiuni, constituie contravenţie şi se sancţionează cu avertisment ori cu amendă ca sancţiune principală şi, după caz, cu una dintre sancţiunile contravenţionale complementare prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.

(2) Sancţiunile contravenţionale prevăzute la alin. (1) se aplică contravenienţilor, persoane fizice ori juridice.

(1) Încălcarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă, altele decât cele care întrunesc elementele constitutive ale unei infracţiuni, constituie contravenţie şi se sancţionează cu avertisment ori cu amendă ca sancţiune principală şi, după caz, cu una dintre sancţiunile contravenţionale complementare prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.

(2) Sancţiunile contravenţionale prevăzute la alin. (1) se aplică contravenienţilor, persoane fizice ori juridice.

Art. 88

(1) Sancţiunile contravenţionale complementare au ca scop înlăturarea unei stări de pericol şi preîntâmpinarea săvârşirii altor fapte interzise de lege şi sunt următoarele:

 • a) reţinerea permisului de conducere, a atestatului profesional, a certificatului de înmatriculare ori înregistrare sau a plăcuţelor cu numerele de înmatriculare;
 • b) retragerea permisului de conducere;
 • c) suspendarea exercitării dreptului de a conduce pe timp limitat;
 • d) anularea permisului de conducere;
 • e) confiscarea bunurilor destinate ori folosite la săvârşirea contravenţiilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă;
 • f) imobilizarea vehiculului.

(2) Reţinerea permisului de conducere ori a certificatului de înmatriculare sau înregistrare se face de către poliţie, o dată cu constatarea faptei pentru care se dispune una dintre sancţiunile contravenţionale complementare prevăzute la alin. (1), eliberându-se titularului o dovadă înlocuitoare, cu sau fără drept de circulaţie.

(3) Retragerea permisului de conducere se dispune de către poliţie când titularul acestuia a fost declarat inapt pentru a conduce vehicule pe drumurile publice de către o instituţie medicală autorizată.

(4) Suspendarea exercitării dreptului de a conduce se aprobă de şeful inspectoratului judeţean de poliţie, Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau al direcţiei poliţiei specializate din Inspectoratul General al Poliţiei Române.

(5) Hotărârea asupra sancţiunilor contravenţionale complementare se comunică în scris contravenientului, în termen de cel mult 5 zile de la data constatării faptei.

(6) Sancţiunile contravenţionale complementare prevăzute la alin. (1) lit. e) şi f) se dispun prin acelaşi proces-verbal de constatare prin care s-a stabilit şi amenda contravenţională.

(1) Sancţiunile contravenţionale complementare au ca scop înlăturarea unei stări de pericol şi preîntâmpinarea săvârşirii altor fapte interzise de lege şi sunt următoarele:

 • a) reţinerea permisului de conducere, a atestatului profesional, a certificatului de înmatriculare ori înregistrare sau a plăcuţelor cu numerele de înmatriculare;
 • b) retragerea permisului de conducere;
 • c) suspendarea exercitării dreptului de a conduce pe timp limitat;
 • d) anularea permisului de conducere;
 • e) confiscarea bunurilor destinate ori folosite la săvârşirea contravenţiilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă;
 • f) imobilizarea vehiculului.

(2) Reţinerea permisului de conducere ori a certificatului de înmatriculare sau înregistrare se face de către poliţie, o dată cu constatarea faptei pentru care se dispune una dintre sancţiunile contravenţionale complementare prevăzute la alin. (1), eliberându-se titularului o dovadă înlocuitoare, cu sau fără drept de circulaţie.

(3) Retragerea permisului de conducere se dispune de către poliţie când titularul acestuia a fost declarat inapt pentru a conduce vehicule pe drumurile publice de către o instituţie medicală autorizată.

(4) Suspendarea exercitării dreptului de a conduce se aprobă de şeful inspectoratului judeţean de poliţie, Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau al direcţiei poliţiei specializate din Inspectoratul General al Poliţiei Române.

(5) Hotărârea asupra sancţiunilor contravenţionale complementare se comunică în scris contravenientului, în termen de cel mult 5 zile de la data constatării faptei.

(6) Sancţiunile contravenţionale complementare prevăzute la alin. (1) lit. e) şi f) se dispun prin acelaşi proces-verbal de constatare prin care s-a stabilit şi amenda contravenţională.

Art. 89

Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 2.000.000 lei la 8.000.000 lei următoarele fapte:

 • a) conducerea vehiculului sub influenţa băuturilor alcoolice, dacă fapta nu constituie infracţiune;
 • b) încălcarea normelor legale referitoare la depăşire, cu excepţia prevederilor art. 88 lit. a);
 • c) conducerea vehiculului cu defecţiuni tehnice grave la sistemul de frânare sau la mecanismul de direcţie;
 • d) depăşirea cu mai mult de 50 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv şi pentru categoria din care face parte autovehiculul condus;
 • e) nerespectarea regulilor de trecere la nivel cu calea ferată;
 • f) nerespectarea semnalelor poliţiştilor la trecerea coloanelor oficiale;
 • g) neoprirea la semnalul regulamentar al poliţistului, în scopul sustragerii de la control.

Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 2.000.000 lei la 8.000.000 lei următoarele fapte:

 • a) conducerea vehiculului sub influenţa băuturilor alcoolice, dacă fapta nu constituie infracţiune;
 • b) încălcarea normelor legale referitoare la depăşire, cu excepţia prevederilor art. 88 lit. a);
 • c) conducerea vehiculului cu defecţiuni tehnice grave la sistemul de frânare sau la mecanismul de direcţie;
 • d) depăşirea cu mai mult de 50 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv şi pentru categoria din care face parte autovehiculul condus;
 • e) nerespectarea regulilor de trecere la nivel cu calea ferată;
 • f) nerespectarea semnalelor poliţiştilor la trecerea coloanelor oficiale;
 • g) neoprirea la semnalul regulamentar al poliţistului, în scopul sustragerii de la control.
Art. 90

Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 1.500.000 lei la 5.000.000 lei următoarele fapte:

 • a) depăşirea coloanelor de vehicule oprite la culoarea roşie a semaforului electric sau la trecerile la nivel cu calea ferată;
 • b) schimbarea direcţiei de mers prin încălcarea marcajului longitudinal continuu;
 • c) circulaţia pe sens opus;
 • d) neacordarea priorităţii de trecere vehiculelor care au acest drept;
 • e) neprezentarea în termenul prevăzut de lege la unitatea de poliţie pe a cărei rază s-a produs accidentul de pe urma căruia au rezultat numai pagube materiale.

Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 1.500.000 lei la 5.000.000 lei următoarele fapte:

 • a) depăşirea coloanelor de vehicule oprite la culoarea roşie a semaforului electric sau la trecerile la nivel cu calea ferată;
 • b) schimbarea direcţiei de mers prin încălcarea marcajului longitudinal continuu;
 • c) circulaţia pe sens opus;
 • d) neacordarea priorităţii de trecere vehiculelor care au acest drept;
 • e) neprezentarea în termenul prevăzut de lege la unitatea de poliţie pe a cărei rază s-a produs accidentul de pe urma căruia au rezultat numai pagube materiale.
Art. 91

Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 1.000.000 lei la 3.000.000 lei următoarele fapte:

 • a) pătrunderea în intersecţie la culoarea roşie a semaforului electric;
 • b) încălcarea normelor referitoare la folosirea pe timp de noapte a luminilor de drum;
 • c) depăşirea cu mai mult de 30 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv şi pentru categoria din care face parte autovehiculul condus;
 • d) neacordarea priorităţii de trecere pietonilor care au acest drept.

Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 1.000.000 lei la 3.000.000 lei următoarele fapte:

 • a) pătrunderea în intersecţie la culoarea roşie a semaforului electric;
 • b) încălcarea normelor referitoare la folosirea pe timp de noapte a luminilor de drum;
 • c) depăşirea cu mai mult de 30 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv şi pentru categoria din care face parte autovehiculul condus;
 • d) neacordarea priorităţii de trecere pietonilor care au acest drept.
Art. 92

(1) Săvârşirea de către conducătorul de autovehicul a uneia sau mai multor contravenţii atrage, pe lângă sancţiunile contravenţionale prevăzute la art. 87 alin. (1), şi aplicarea unui număr de puncte de penalizare.

(2) Faptele pentru care se aplică puncte de penalizare, numărul acestora şi procedura de înregistrare se stabilesc prin regulament.

(1) Săvârşirea de către conducătorul de autovehicul a uneia sau mai multor contravenţii atrage, pe lângă sancţiunile contravenţionale prevăzute la art. 87 alin. (1), şi aplicarea unui număr de puncte de penalizare.

(2) Faptele pentru care se aplică puncte de penalizare, numărul acestora şi procedura de înregistrare se stabilesc prin regulament.

Art. 93

(1) Constatarea contravenţiilor stabilite prin prezenta ordonanţă de urgenţă şi aplicarea sancţiunilor se fac de către poliţişti.

(2) Sancţiunile contravenţionale se aplică persoanelor fizice sau juridice care încalcă regulile de circulaţie pe drumurile publice, după caz.

(3) Cuantumul amenzilor prevăzute la art. 89 - 91 se actualizează prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului de Interne.

(4) Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal, la Casa de Economii şi Consemnaţiuni sau la trezoreria finanţelor publice, jumătate din minimul amenzii prevăzute de lege, agentul constatator făcând menţiune expresă despre această posibilitate în procesul-verbal.

(5) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă referitoare la contravenţii se completează cu cele ale Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în măsura în care prezenta ordonanţă de urgenţă nu dispune altfel.

(6) Prin regulament se pot stabili şi alte contravenţii la normele privind circulaţia pe drumurile publice.

(1) Constatarea contravenţiilor stabilite prin prezenta ordonanţă de urgenţă şi aplicarea sancţiunilor se fac de către poliţişti.

(2) Sancţiunile contravenţionale se aplică persoanelor fizice sau juridice care încalcă regulile de circulaţie pe drumurile publice, după caz.

(3) Cuantumul amenzilor prevăzute la art. 89 - 91 se actualizează prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului de Interne.

(4) Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal, la Casa de Economii şi Consemnaţiuni sau la trezoreria finanţelor publice, jumătate din minimul amenzii prevăzute de lege, agentul constatator făcând menţiune expresă despre această posibilitate în procesul-verbal.

(5) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă referitoare la contravenţii se completează cu cele ale Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în măsura în care prezenta ordonanţă de urgenţă nu dispune altfel.

(6) Prin regulament se pot stabili şi alte contravenţii la normele privind circulaţia pe drumurile publice.

Art. 94

(1) Suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule se dispune:

 • a) pentru o perioadă de 30 de zile, dacă în decurs de un an titularul permisului de conducere a săvârşit contravenţii care cumulează 15 puncte de penalizare;
 • b) pentru o perioadă de 60 de zile, dacă în decurs de 6 luni de la data expirării duratei de suspendare titularul permisului de conducere a săvârşit contravenţii care cumulează 10 puncte de penalizare;
 • c) pentru o perioadă de 90 de zile, dacă fapta conducătorului auto a fost urmărită ca infracţiune prevăzută de prezenta ordonanţă de urgenţă, iar instanţa de judecată sau procurorul a dispus înlocuirea răspunderii penale cu una dintre sancţiunile contravenţionale complementare prevăzute la art. 91 din Codul penal sau dacă fapta conducătorului auto constituie una dintre contravenţiile pentru care, prin regulament, se dispune ca măsură administrativă reţinerea pe loc a permisului de conducere.

(2) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) contravenientul este obligat să se prezinte la unitatea de poliţie în termen de 5 zile de la primirea înştiinţării scrise comunicate de aceasta, pentru a preda permisul de conducere. Neprezentarea la termenul stabilit, în mod nejustificat, atrage majorarea cu 30 de zile a duratei suspendării exercitării dreptului de a conduce, prevăzută la alin. (1) lit. a) şi b).

(1) Suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule se dispune:

 • a) pentru o perioadă de 30 de zile, dacă în decurs de un an titularul permisului de conducere a săvârşit contravenţii care cumulează 15 puncte de penalizare;
 • b) pentru o perioadă de 60 de zile, dacă în decurs de 6 luni de la data expirării duratei de suspendare titularul permisului de conducere a săvârşit contravenţii care cumulează 10 puncte de penalizare;
 • c) pentru o perioadă de 90 de zile, dacă fapta conducătorului auto a fost urmărită ca infracţiune prevăzută de prezenta ordonanţă de urgenţă, iar instanţa de judecată sau procurorul a dispus înlocuirea răspunderii penale cu una dintre sancţiunile contravenţionale complementare prevăzute la art. 91 din Codul penal sau dacă fapta conducătorului auto constituie una dintre contravenţiile pentru care, prin regulament, se dispune ca măsură administrativă reţinerea pe loc a permisului de conducere.

(2) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) contravenientul este obligat să se prezinte la unitatea de poliţie în termen de 5 zile de la primirea înştiinţării scrise comunicate de aceasta, pentru a preda permisul de conducere. Neprezentarea la termenul stabilit, în mod nejustificat, atrage majorarea cu 30 de zile a duratei suspendării exercitării dreptului de a conduce, prevăzută la alin. (1) lit. a) şi b).

Art. 95

În cazul în care împotriva titularului permisului de conducere s-a luat măsura de siguranţă prevăzută la art. 112 lit. c) din Codul penal, suspendarea exercitării dreptului de a conduce se dispune pe întreaga perioadă cât durează interzicerea dreptului de a exercita profesia sau ocupaţia de conducător de autovehicul.

În cazul în care împotriva titularului permisului de conducere s-a luat măsura de siguranţă prevăzută la art. 112 lit. c) din Codul penal, suspendarea exercitării dreptului de a conduce se dispune pe întreaga perioadă cât durează interzicerea dreptului de a exercita profesia sau ocupaţia de conducător de autovehicul.

Art. 96

În cazul concursului de contravenţii care întrunesc mai mult de 15 puncte de penalizare, perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce se compune din însumarea perioadelor corespunzătoare fiecărei fapte, calculate în condiţiile stabilite prin regulament, fără ca această perioadă să depăşească 90 de zile.

În cazul concursului de contravenţii care întrunesc mai mult de 15 puncte de penalizare, perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce se compune din însumarea perioadelor corespunzătoare fiecărei fapte, calculate în condiţiile stabilite prin regulament, fără ca această perioadă să depăşească 90 de zile.

Art. 97

Perioadele de suspendare pot fi reduse, dar nu mai puţin de 30 de zile, dacă titularul permisului absolvă un curs de siguranţă rutieră, în condiţiile prevăzute în regulament.

Perioadele de suspendare pot fi reduse, dar nu mai puţin de 30 de zile, dacă titularul permisului absolvă un curs de siguranţă rutieră, în condiţiile prevăzute în regulament.

Art. 98

Permisul de conducere se reţine în următoarele cazuri:

 • a) la cumularea a cel puţin 15 puncte de penalizare;
 • b) când titularul acestuia a săvârşit una dintre infracţiunile prevăzute la art. 77, la art. 78 alin. (2), la art. 79 alin. (1), (3) şi (4) şi la art. 81 alin. (1);
 • c) când titularul acestuia a săvârşit una dintre infracţiunile prevăzute la art. 178 şi 184 din Codul penal, dacă acestea au fost comise ca urmare a nerespectării dispoziţiilor legale privind circulaţia pe drumurile publice;
 • d) la săvârşirea uneia dintre contravenţiile pentru care prin regulament se dispune ca măsură administrativă reţinerea pe loc a permisului de conducere;
 • e) când prezintă modificări, ştersături sau adăugări, este deteriorat ori se află în mod nejustificat asupra altei persoane.

Permisul de conducere se reţine în următoarele cazuri:

 • a) la cumularea a cel puţin 15 puncte de penalizare;
 • b) când titularul acestuia a săvârşit una dintre infracţiunile prevăzute la art. 77, la art. 78 alin. (2), la art. 79 alin. (1), (3) şi (4) şi la art. 81 alin. (1);
 • c) când titularul acestuia a săvârşit una dintre infracţiunile prevăzute la art. 178 şi 184 din Codul penal, dacă acestea au fost comise ca urmare a nerespectării dispoziţiilor legale privind circulaţia pe drumurile publice;
 • d) la săvârşirea uneia dintre contravenţiile pentru care prin regulament se dispune ca măsură administrativă reţinerea pe loc a permisului de conducere;
 • e) când prezintă modificări, ştersături sau adăugări, este deteriorat ori se află în mod nejustificat asupra altei persoane.
Art. 99

Certificatul de înmatriculare sau de înregistrare ori plăcuţele cu numere de înmatriculare se reţin de către poliţie în condiţiile stabilite prin regulament, eliberându-se o dovadă înlocuitoare, cu sau fără drept de circulaţie, după caz.

Certificatul de înmatriculare sau de înregistrare ori plăcuţele cu numere de înmatriculare se reţin de către poliţie în condiţiile stabilite prin regulament, eliberându-se o dovadă înlocuitoare, cu sau fără drept de circulaţie, după caz.

Art. 100

(1) Permisul de conducere se restituie titularului:

 • a) la expirarea perioadei de suspendare;
 • b) când, în condiţiile art. 88 alin. (4), s-a hotărât că exercitarea dreptului de a conduce nu se suspendă;
 • c) la încetarea măsurii de siguranţă prevăzute la art. 112 lit. c) din Codul penal;
 • d) în baza ordonanţei procurorului prin care s-a dispus neînceperea urmăririi penale, scoaterea de sub urmărirea penală sau încetarea urmăririi penale;
 • e) la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti prin care s-a dispus achitarea;
 • f) la încetarea motivelor pentru care s-a dispus retragerea documentului.

(2) Procedura de restituire a permisului de conducere se stabileşte prin regulament.

(1) Permisul de conducere se restituie titularului:

 • a) la expirarea perioadei de suspendare;
 • b) când, în condiţiile art. 88 alin. (4), s-a hotărât că exercitarea dreptului de a conduce nu se suspendă;
 • c) la încetarea măsurii de siguranţă prevăzute la art. 112 lit. c) din Codul penal;
 • d) în baza ordonanţei procurorului prin care s-a dispus neînceperea urmăririi penale, scoaterea de sub urmărirea penală sau încetarea urmăririi penale;
 • e) la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti prin care s-a dispus achitarea;
 • f) la încetarea motivelor pentru care s-a dispus retragerea documentului.

(2) Procedura de restituire a permisului de conducere se stabileşte prin regulament.

Art. 101

(1) Permisul de conducere se anulează de către şeful inspectoratului judeţean de poliţie, Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau al direcţiei poliţiei specializate din Inspectoratul General al Poliţiei Române pe a cărei rază de competenţă a fost comisă fapta, în cazul în care titularul acestuia a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă:

 • a) pentru infracţiunile care au avut ca urmare moartea sau vătămarea gravă a integrităţii corporale ori sănătăţii uneia sau mai multor persoane ori de distrugere a unuia sau mai multor vehicule, săvârşite ca urmare a nerespectării regulilor de circulaţie;
 • b) pentru infracţiunile prevăzute la art. 77, art. 78 alin. (2) şi la art. 79 alin. (1), (3) şi (4);
 • c) pentru infracţiunile prevăzute la art. 81 alin. (1);
 • d) în cazul aplicării pedepsei complementare a interzicerii exercitării profesiei sau ocupaţiei de conducător de vehicule.

(2) Permisul de conducere se anulează şi în cazul în care titularul acestuia a decedat.

(3) Procedura anulării permisului de conducere se stabileşte prin regulament.

(1) Permisul de conducere se anulează de către şeful inspectoratului judeţean de poliţie, Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau al direcţiei poliţiei specializate din Inspectoratul General al Poliţiei Române pe a cărei rază de competenţă a fost comisă fapta, în cazul în care titularul acestuia a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă:

 • a) pentru infracţiunile care au avut ca urmare moartea sau vătămarea gravă a integrităţii corporale ori sănătăţii uneia sau mai multor persoane ori de distrugere a unuia sau mai multor vehicule, săvârşite ca urmare a nerespectării regulilor de circulaţie;
 • b) pentru infracţiunile prevăzute la art. 77, art. 78 alin. (2) şi la art. 79 alin. (1), (3) şi (4);
 • c) pentru infracţiunile prevăzute la art. 81 alin. (1);
 • d) în cazul aplicării pedepsei complementare a interzicerii exercitării profesiei sau ocupaţiei de conducător de vehicule.

(2) Permisul de conducere se anulează şi în cazul în care titularul acestuia a decedat.

(3) Procedura anulării permisului de conducere se stabileşte prin regulament.

Art. 102

Suspendarea exercitării dreptului de a conduce sau anularea permisului de conducere se dispune de către poliţie şi în cazul în care împotriva titularului acestuia s-a hotărât o astfel de măsură de către o autoritate străină competentă, pentru o faptă săvârşită pe teritoriul altui stat, în condiţiile stabilite prin Convenţia europeană cu privire la efectele internaţionale ale interzicerii exercitării dreptului de a conduce un vehicul cu motor, adoptată la Bruxelles la 3 iunie 1976, ratificată de România prin Legea nr. 126/1997.

Suspendarea exercitării dreptului de a conduce sau anularea permisului de conducere se dispune de către poliţie şi în cazul în care împotriva titularului acestuia s-a hotărât o astfel de măsură de către o autoritate străină competentă, pentru o faptă săvârşită pe teritoriul altui stat, în condiţiile stabilite prin Convenţia europeană cu privire la efectele internaţionale ale interzicerii exercitării dreptului de a conduce un vehicul cu motor, adoptată la Bruxelles la 3 iunie 1976, ratificată de România prin Legea nr. 126/1997.

Art. 103

(1) Persoana al cărei permis de conducere a fost anulat ca urmare a rămânerii definitive a unei hotărâri judecătoreşti de condamnare pentru una dintre faptele prevăzute la art. 101 alin. (1) se poate prezenta la examen pentru obţinerea unui nou permis de conducere, pentru toate categoriile avute anterior, dacă:

 • a) au trecut 6 luni de la data executării pedepsei în regim de privare de libertate sau a trecut un an de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti prin care s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei ori suspendarea executării pedepsei sub supraveghere;
 • b) a intervenit amnistia sau reabilitarea;
 • c) interzicerea dreptului de a exercita profesia sau ocupaţia de conducător de autovehicule a expirat sau a fost revocată.

(2) Pentru a fi admis la examen în vederea obţinerii unui nou permis de conducere candidatul trebuie să facă dovada:

 • a) că este apt din punct de vedere medical şi psihologic;
 • b) că a absolvit un curs de legislaţie rutieră şi conduită preventivă organizat de o unitate autorizată, în condiţiile legii.

(1) Persoana al cărei permis de conducere a fost anulat ca urmare a rămânerii definitive a unei hotărâri judecătoreşti de condamnare pentru una dintre faptele prevăzute la art. 101 alin. (1) se poate prezenta la examen pentru obţinerea unui nou permis de conducere, pentru toate categoriile avute anterior, dacă:

 • a) au trecut 6 luni de la data executării pedepsei în regim de privare de libertate sau a trecut un an de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti prin care s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei ori suspendarea executării pedepsei sub supraveghere;
 • b) a intervenit amnistia sau reabilitarea;
 • c) interzicerea dreptului de a exercita profesia sau ocupaţia de conducător de autovehicule a expirat sau a fost revocată.

(2) Pentru a fi admis la examen în vederea obţinerii unui nou permis de conducere candidatul trebuie să facă dovada:

 • a) că este apt din punct de vedere medical şi psihologic;
 • b) că a absolvit un curs de legislaţie rutieră şi conduită preventivă organizat de o unitate autorizată, în condiţiile legii.
Art. 104

(1) Imobilizarea unui vehicul care circulă pe drumul public se dispune în următoarele situaţii:

 • a) vehiculul nu este înmatriculat sau înregistrat;
 • b) are număr de înmatriculare sau înregistrare fals;
 • c) circulă fără plăcuţe cu numere de înmatriculare ori înregistrare;
 • d) starea tehnică a vehiculului pune în pericol grav siguranţa circulaţiei, deteriorează grav drumul public sau mediul înconjurător;
 • e) vehiculul circulă cu încălcarea regulilor referitoare la transportul mărfurilor periculoase ori cu gabarite şi/sau mase depăşite;
 • f) există date sau indicii că vehiculul face obiectul unei infracţiuni;
 • g) conducătorul auto refuză să se legitimeze;
 • h) conducătorul auto se află în stare de ebrietate, sub influenţa substanţelor stupefiante sau a medicamentelor cu efect similar.

(2) Procedura de imobilizare a vehiculelor în cazurile prevăzute la alin. (1) se stabileşte prin regulament.

(1) Imobilizarea unui vehicul care circulă pe drumul public se dispune în următoarele situaţii:

 • a) vehiculul nu este înmatriculat sau înregistrat;
 • b) are număr de înmatriculare sau înregistrare fals;
 • c) circulă fără plăcuţe cu numere de înmatriculare ori înregistrare;
 • d) starea tehnică a vehiculului pune în pericol grav siguranţa circulaţiei, deteriorează grav drumul public sau mediul înconjurător;
 • e) vehiculul circulă cu încălcarea regulilor referitoare la transportul mărfurilor periculoase ori cu gabarite şi/sau mase depăşite;
 • f) există date sau indicii că vehiculul face obiectul unei infracţiuni;
 • g) conducătorul auto refuză să se legitimeze;
 • h) conducătorul auto se află în stare de ebrietate, sub influenţa substanţelor stupefiante sau a medicamentelor cu efect similar.

(2) Procedura de imobilizare a vehiculelor în cazurile prevăzute la alin. (1) se stabileşte prin regulament.

Legenda:
- Articol/norma modificat(a)  
- Articol data precedenta
Legenda

Text vechi - paragraf vechi. Exemplu:

17. nerezident - orice persoana juridica straina si orice persoana fizica nerezidenta;

Text modificat - textul ce inlocuieste paragraful vechi. Exemplu:

17. nerezident - orice persoana juridica straina si orice persoana fizica nerezidenta si orice alte entitati straine;

Text nou introdus. Exemplu:

(1^1) Īn perioada 1 ianuarie 2009 - 31 decembrie 2009 inclusiv, nu se impoziteaza profitul obtinut de persoanele juridice straine.

Text abrogat. Exemplu:

Acciza este exigibila īn momentul eliberarii pentru consum sau cānd se constata pierderi sau lipsuri de produse accizabile.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf