Codul Rutier - Capitolul VI modificari din 20 Septembrie 2006

Infractiuni si pedepse

  • Capitolul VI
  • 20 Septembrie 2006
Art. 88

Modifica alin. (1) si (5)

26. Alineatele (1) şi (5) ale articolului 88 vor avea următorul cuprins:

"(1) Recoltarea probelor biologice se face în unităţile de asistenţă medicală ambulatorie de specialitate autorizate în acest sens sau în instituţii medico-legale şi se efectuează numai în prezenţa unui reprezentant al poliţiei rutiere.

..........................................................................

(5) Persoana care conduce un autovehicul sau tramvai, testată de poliţistul rutier cu un mijloc tehnic certificat şi depistată ca având o concentraţie de până la 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat, poate solicita acestuia să i se recolteze probe biologice de către unităţile sau instituţiile medicale prevăzute la alin. (1), în vederea stabilirii îmbibaţiei de alcool în sânge."

Art. 91

Normele de trimitere la articolul 22 alineatul (5) se consideră a fi făcute la articolul 22 alineatul (6)

38. La articolul 91 şi la articolul 102 alineatul (1) punctul 7, normele de trimitere la articolul 22 alineatul (5) se consideră a fi făcute la articolul 22 alineatul (6).

Art. 93

Introduce alin. (3)

27. După alineatul (2) al articolului 93 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

"(3) Nu constituie infracţiunea prevăzută la alin. (2) repararea autovehiculelor având urme de accident, în baza atestării validităţii constatării amiabile de accident."

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf