Modificarile au fost aduse de

Codul Rutier - Capitolul VI modificari din 17 Ianuarie 2007

Infractiuni si pedepse

  • Capitolul VI
  • 17 Ianuarie 2007
Art. 88

Modifica alin. (1)

18. La articolul I punctul 26, alineatul (1) al articolului 88 va avea următorul cuprins:

"ART. 88

(1) Recoltarea probelor biologice se face în unităţile de asistenţă medicală autorizate sau în instituţii medico-legale şi se efectuează numai în prezenţa unui reprezentant al poliţiei rutiere."

Art. 93

Abroga alin. (3)

19. La articolul I, punctul 27 se abrogă.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf