Codul Rutier - Capitolul V modificari din 23 Iunie 2010

Reguli de circulatie

  • Capitolul V
  • 23 Iunie 2010
Art. 35

Introduce alin. (4^1)

4. La articolul 35, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:

"(4^1) Funcţionarii din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care în scopul exercitării atribuţiilor de control specifice efectuează semnale de oprire pentru conducătorii autovehiculelor, sunt obligaţi să poarte uniformă cu înscrisuri şi însemne distinctive şi mijloace de protecţie fluorescent-reflectorizante pe fond de culoare roşie, stabilite prin hotărâre a Guvernului."

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf